EL COMPOSTATGE

 http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/compost/jclic/compost.jclic.zip&lang=ca&title=El+compostatge