Ha. d’ESPANYA i CATALUNYA. Documents (1)

3a Avaluació

HISTÒRIA D’ESPANYA I CATALUNYA / FRISOS

Com que treballarem amb línies de temps per entendre la matèria, aniré penjant al bloc diferents línies i esquemes que he trobat per fer més còmode i entenedor el treball a classe i el vostre treball a casa. Complementarem amb elles les que ja teniu al llibre de text i serviran de referència per fer el vostre dossier.

Heu de recordar que les línies de temps que s’han encarregat són treballs individuals, no còpies, i que les que apareixen aquí són només per donar-vos idees.

Respecte al seu origen, una part han estat extretes del llibre de text de l’editorial Vicens Vives. En altres casos, es farà constar la font de forma concreta, si la conec.

Del tema 5, que és el que treballem ara, us adjunto els següents documents: