COMENTARI 2: Ceipdrassanes.ravalnet.org/spip/

 En aquest bloc l’alumne pot crear els textos que vulgui per ser llegits. La majoria dels textos que apareixen són fets a partir d’un treball col.laboratiu entre els alumnes, i s’exposen activitats, temes treballats a l’aula o sortides fetes, per tant de fons és fàcil pensar que aquesta tasca suposa per als alumnes un treball previ d’estructuració d’idees i de continguts i una reflexió i debat per tal de poder consensuar allò que es vol escriure.

Potser el que menys pet té en aquest bloc és la integració de les competències TIC i també l’autoavaluació de la feina feta.

Leave a Reply