Resum de la Sessió 2

1. Es parla dels enllaços amb altres Seminaris TAC. Quedem en mirar-los.

2. Es fa un repàs de la pàgina Calaix de Sastre. De moment hi ha:

– Com crear un compte amb Google/Gmail.

– Materials i experiències del MEC.

– Aplicacions GenMàgic. 100 aplicacions educatives gratuïtes. Hi ha de tot.

– La prestatgeria. Per crear llibres digitals.

3. Comentem els treballs fets del Canal Comunica de l’Amadeu Vives, Can Rull i Pau Casals. Quedem que penjarem les fitxes.

4. Mirem la pàgina d’Audiovisuals on hi ha les publicacions.

http://www.xtec.es/audiovisuals/pagines/publicacions.html

5. DVD Aprendre a mirar. Es reparteix i mirem algunes de les activitats.

6. Veiem la fitxa de publicitat del Ferran Marquina.

7. Parlem dels blocs. Presentació. Ens agrada la idea de dedicar la propera sessió als blocs.

8. Surt la idea de la privacitat i el perill dels insults als blocs. Els pares ens autoritzen a disposar de les imatges dels seus fills a l’espai web de l’escola, però cada vegada surten més nens a fotos i vídeos allotjats en llocs fora d’aquest espai. Potser hem de reflexionar sobre això.

En quant als possibles insults i l’ús que en fan els nens dels blocs, s’hauria de tenir present que els nens no haurien d’estar sols quan són a Internet. Llavors, cal responsabilitat paterna també.

9. La Mercè ens ensenya els seus blocs sobre la Pissarra digital interactiva i un recull d’enllaços.

10. La prestatgeria queda per a una propera sessió, així com l’Audacity i els blocs.

11. Feines per la propera sessió:

– Fer activitats Canal Comunica / Edu3.cat i omplir les fitxes.

– Fer activitats amb els nens del DVD – Aprendre a mirar – Publicitat

Deixa un comentari