Sessions – Calendari

Les sessions del Seminari d’Audiovisuals de Sabadell es faran de 3 a 6 de la tarda els dilluns següents:

1ª sessió – 22 d’octubre
2ª sessió – 26 de novembre
3ª sessió – 21 de gener
4ª sessió – 18 de febrer
5ª sessió – 14 d’abril