MATEMÀTIQUES A LA PREHISTÒRIA?

Amb aquest article iniciem una activitat consistent en què l’alumnat de sisè cerqui informació sobre matemàtics famosos de la història i en facin una petita ressenya que anirem publicant. Així mateix, si troben alguna curiositat que es consideri prou atractiva també la posarem.

D’aquesta manera voldríem que els nens i les nenes de l’escola acabin l’escolaritat coneixent els matemàtics més importants així com alguna de les coses que varen descobir.

Per començar posarem una notícia força curiosa que tracta de les matemàtiques a la prehistòria.

L’OS D’ISHANGO

( extret del bloc Història de les matemàtiques)

L’os d’Hishango és un os que data dels anys 20.000-18.000 aC (Paleolític Superior) que es troba a l’exposició permanent del Muséum des Sciences Naturelles de Belgique (http://www.sciencesnaturelles.be/). Malgrat que en un principi, les marques damunt de l’os van suggerir que es tractava d’una eina feta servir per comptar, ara com ara els estudis ens han donat a conèixer una sèrie d’agrupacions de les marques que ens suggereixen uns coneixements matemàtics no elementals. L’os porta el nom d’Ishango perquè en 1960, Jean de Heinzelin de Braucourt el va descobrir en aquesta regió de la República del Congo.

Les marques de l’os estan agrupades en tres columnes asimètriques. En la columna central, l’aparició dels nombres 3, 6 i 4, 8 i 5, 10 fan pensar en alguna mena d’intent de fonamentar la multiplicació i/o la divisió per 2 mentre que les columnes que l’envolten contenen agrupacions d’11, 13, 17 i 19 ratlletes per una banda i de  11, 21, 19 i 9 per l’altra. Tothom podem dedicar-nos a fer hipòtesis sobre quina va ser la veritable funció d’aquest os. Hi ha qui ha vist un intent de classificació dels nombres primers i també qui hi ha vist un calendari lunar.

Si a més ens hi fixem bé, veurem que la columna central té 48 ratlletes mentre que cadascuna de les altres dues en sumen 60.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *