Seminaris de Formació Permanent

Enguany, a la comarca de l’Alt Empordà funcionen quatre seminaris estables, relacionats amb àrees del currículum, que estan emmarcats dins el Pla de Formació Permanent:

ANGLÈS

EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓ MUSICAL

TECNOLOGIA