Salut de la veu del docent. Bloc maite mer

La veu! eina bàsica de treball

“La veu no es pot veure ni palpar,  però tothom en té una: única i insubstituïble”

maite mer

 • Soprano lírica
 • Especialista en tècnica vocal i recursos per a la veu dels docents.

 

 

maite mer Cantant lírica i professora de música de secundària. Especialista en tècnica vocal i coneixedora de la realitat de les aules dels centres educatius. Ha realitzat materials per a la prevenció de la veu del sector docent: manual de tècnica vocal, tríptic informatiu: La veu! eina bàsica de treball, conferències, cursos de veu, etc. Ha realitzat l’estudi: Avaluació de la veu dels docents: Formació, Prevenció i Recursos (Llicència d’estudis retribuïda del Departament d’Educació 2007/2008).   

COM SENSIBILITZAR AL PERSONAL DOCENT PER TAL QUE TINGUI CURA DE LA VEU?

 

 

Durada: 1h/1’30 h                                                                                                  

Descripció: Conferència dirigida a mestres i professorat en general. Maite Mer exposa les característiques de l’aparell fonador i el seu ús a les aules aportant mesures per a prevenir les patologies vocals i per a utilitzar recursos per a fer prevenció de la salut vocal. Sessió amena i engrescadora, amb el suport multimèdia i amb exemples pràctics vocals en directe que facilita la sensibilització dels assistents vers la prevenció de la Salut Laboral.(Aquesta activitat s’ha presentat en les Jornades per a coordinadors de Riscos Laborals dels centres educatius de Girona, XVII Congreso SESLAP Sociedad española de Salud Laboral en la Administración Pública). 

 

 

 

2. CURS: TÈCNICA VOCAL PER   DOCENTS                                                                                                                 

Durada: 20/30 h                                                                                                  

Descripció:“Tècnica vocal per a docents”  (Recursos a l’aula. Economia de la veu)  és un curs adreçat a docents de diferents nivells educatius i a altres professionals que tenen en comú la utilització de la mateixa eina bàsica per a desenvolupar el seu treball: la veu.  És evident que amb un sol curs d’aquestes característiques una persona no pot canviar la dinàmica de tota una vida, pel que fa a cos i a veu; però sí que amb aquest curs s’arriba a una sensibilització de la importància que té per a un docent i  per a una persona en general el fet de tenir cura de la veu. 

Tenir cura de la veu implica moltes coses i totes elles ajuden a millorar l’actitud que tenim vers nosaltres mateixos i vers els altres individus, entre aquests diferents aspectes: escoltar i escoltar-se, relaxar-se, estimar-se, conèixer el propi cos, els propis sentiments i el propi caràcter, analitzar les situacions, adquirir millors hàbits, aprendre a respirar i a col·locar la veu, etc.A partir d’unes sessions pràctiques i de diferents estratègies de treball, els assistents de mica en mica adquireixen nous hàbits en la seva tasca docent que els fa millorar el seu rendiment vocal. Sempre depenent del grau d’implicació de cadascú i també de la salut i l’estat inicial de la veu de cada docent 

Presentació del curs:

Objectius·        

 

 

Adquirir bons hàbits d’higiene vocal.·        

Millorar les habilitats necessàries per al bon ús de la veu.·        

Identificar la utilització de la pròpia veu. ·        

Reconèixer patrons i usos inadequats i/o abusius de la pròpia veu.·       

Exercitar els paràmetres de la veu.·        

 Millorar la tècnica vocal. 

Tots aquests objectius es poden resumir en:·        

Preparar el cos per al bon funcionament de l’aparell vocal.·       

 Aportar recursos per economitzar l’ús de la veu. 

Continguts i calendari previst:

 1. Presentació i Anamnesi (Avaluació de la Veu)                                 

 2. Presa de consciència de la Veu. Classificació de les tessitures vocals.

 3. Aparell vocal.                                                                    

4.   Higiene vocal.                                                                          

5.   Les disfonies.                                                                          

 6.   Recursos a l’aula.                                                           

 7.   Bons hàbits vocals.                                                        

    8.   Consciència de l’energia corporal.                                        

  9.   Treballs pràctics.10. Els decàlegs del curs de veu                                                                                                  

Estructura de cada sessió:

 1. Relaxació

 2. Equilibri

 3. Respiració

 4. Treball vocal       

 5. Ressonàncies       

 6. Articulació       

 7. Projecció      

 8. Vocalitzacions i cançons

 1. Tema

 2. Posada en comú d’experiències i dels objectius proposats en sessions anteriors.

 3. Objectiu a assolir durant la setmana per part de cada alumne.

Durant el curs elaborarem conjuntament tres decàlegs:

1.    Bons Hàbits Vocals

2.    Abusos de la Veu

3.    Recursos per Economitzar la Veu 

Material necessari:   Cal vestir amb roba còmoda i portar un llapis i aigua. 

Durada: El nombre total d’hores: entre 20 i 30h en sessions de 2h 30’/ 3h amb una periodicitat setmanal, o bé un curs intensiu d’una setmana. 

 • ELS TRES DECÀLEGS BONS HÀBITS VOCALS
 • 1.      Parlar a poc a poc i fer pauses durant les explicacions.
 • 2.      Parlar a una altura de to i intensitat correctes, impostar la veu i articular.
 • 3.      Portar aigua sempre i beure’n a glops i sovint  a classe.
 • 4.      Respirar correctament: Inspiració nasal i profunda.
 • 5.      Mantenir una bona postura corporal i parlar de cares al públic.
 • 6.      Esborrar la pissarra sense fer pols i amb la boca tancada.
 • 7.       Tenir una bona alimentació, descansar el necessari, fer exercici físic i mantenir una bona higiene nasal.         “Almuerza bien, come mas, cena poco y vivirás”
 • 8.      Tenir cura de prendre begudes que no siguin ni massa fredes ni massa calentes.
 • 9.      Guardar el torn de paraula.
 • 10.  Tenir una bona dosis d’optimisme: somriure, pensar en positiu, riure, cantar, etc.
 • ABUSOS DE LA VEU
 • 1.      Cridar , Fumar i Dormir poc.
 • 2.      Anar a treballar quan s’està malalt i haver de parlar quan no s’està bé de veu, trist o cansat.
 • 3.      Lluitar contra el soroll ambiental
 • 4.      Parlar fort en ambients sorollosos i en locals carregats de fum.
 • 5.      Repetir una mateixa ordre moltes vegades i fer massa hores de classe seguides.
 • 6.      Parlar per parlar, parlar massa, parlar sol, en sopars, excursions, reunions, futbol, etc  i parlar fent activitat física.
 • 7.      Escurar-se la gola.
 • 8.      Prendre begudes massa fredes o calentes i també alcohòliques.
 • 9.      Parlar o acabar una frase quan ja no ens queda aire i parlar en una tessitura incorrecte.
 • 10.  Deixar pel darrer moment de classe les indicacions i els deures.
 • RECURSOS PER ECONOMITZAR LA VEU
 • 1.        Fer ús de tota mena de comunicació no verbal i cridar l’atenció de l’alumnat amb altres estratègies al crit:  Picar a la taula, xiulet, picar de mans, la mirada, rètols, posar música, contrasenya, més gest corporal, etc.
 • 2.        Apuntar les ordres a la pissarra.
 • 3.        Parlar fluixet, aprendre a escoltar el silenci i callar davant del soroll ambiental.
 • 4.        Tenir una actitud positiva.
 • 5.        Organitzar el dia de classes alternant les hores d’explicació i tenir preparat un material (TIC, fitxes, pel·lícules, partits…) per quan no podem parlar.
 • 6.        Metodologia i organització de la classe i tenir una bona disposició de l’alumnat a l’aula.
 • 7.        Delegar tasques vocals als alumnes: passar llista, llegir, etc. o bé a una mascota
 • 8.        Fer veure que ens enfadem i fer complir els càstigs: fer còpia, posar un examen…
 • 9.        Escoltar-se i si es parla massa fort, rectificar ; i parar de parlar si els alumnes parlen.
 • 10.    Motivar, captar l’atenció de l’alumnat amb activitats més pràctiques, amb breus explicacions, ús de les TIC, preguntant a l’alumnat per tal de que hi hagi més participació.

Reflexiona! 

Saps com és la teva veu?

D’on surt la teva veu?

Descriu la teva veu.

Consideres la teva veu bonica?  Puntua-la de l’1 al 10.

La teva veu és:  resistent, dèbil, alta, forta, greu, potent, trencada, disfònica, afònica, fina, prima, aguda, estrident, delicada, poderosa, convincent, sensual, rogallosa, cridanera, trencada, bufada, monòtona, trista…

De quina manera parles: molt lentament, lentament, molt ràpidament, ràpidament…

Enumera els teus bons i  mals hàbits per al funcionament de la teva veu

Què és la salut? 

La salut és un estat complet de benestar físic, psíquic i social, no únicament l’absència de malaltia.

El treball té una influència sobre la salut, i l’estat de salut infleueix en la realització del treball.

Els nòduls.  Malaltia professional

Referències legals :
•Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE de 10 de novembre de 1995).
•Real Decret 1299/2006,de 10 de novembre, del Nou quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social (BOE de 19 de desembre de 2006).

Tenir coneixement de l’anatomia i de la fisiologia de la fonació.·        

 

 

.  “Avaluació de la veu dels docents: prevenció, formació i recursos“. LLicència d’estudis retribuïda (2007/2008)

MEMÒRIA:  http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200708/memories/1763pdf

MANUAL: http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200708/memoriesa1/1763pdf

. Cursos de “Relaxació i tècnica vocal” per a professors i professores (Formació Permanent CRP Gironès)

tríptic: La veu! eina bàsica de treball

DVD:  La veu! eina bàsica de treball

Manual:  La veu! eina bàsica de treball

Ponència: Com sensibilitzar el personal docent per tal que tingui cura de la seva veu?  

 • “La voz es la herramienta básica de todos los docentes” se publicará en el nº 23 de la publicación digital: “ERGA Primaria Transversal”, que se cuelga en nuestra página de internet. La dirección de acceso directa es: www.mtas.es/insht/erga_pt/erga_pt.htm Article d’opinió. Revista Erga
 • Formadora de cursos de Relaxació i Tècnica vocal.

Més informació:

http://blocs.xtec.cat/salutdelaveudeldocent/

www.maitemer.com

 El més important és aprendre a respirar i “ser feliç”!

Estructura de la Proposta d’activitats formatives per a docents: 

1. CONFERÈNCIA: