Proposta per una creació audiovisual

Aquest és un projecte dirigit als alumnes de 4t d’ESO que fan l’optativa de visual i plàstica, es treballarà en grups reduïts de 5 o 6 alumnes.

És durà a terme al tercer trimestre i el farem coincidir amb el Bloc d’imatge i comunicació que agrupa les darreres unitats del curs.

L’objectiu d’aquest projecte és apropar els/les alumnes al món de l’audiovisual des d’un punt de vista tècnic, que coneguin i es familiaritzin amb les produccions audiovisuals de manera molt participativa i que, sobre tot, s’adonin de la importància de treballar en equip.

La nostra escola és una escola PELE des de ja fa tres anys i tal com ja us hauré comentat amb anterioritat, fem tota la plàstica de l’ESO en anglès. Per això en aquest projecte he decidit integrar totes dues matèries i proposaré els/les alumnes que facin una adaptació a l’anglès del tall de la telenovel·la que podeu veure a continuació.

Per a veure’l cliqueu aquí.

En poden fer una adaptació rigorosa i fidel a l’original o bé li poden buscar la vessant més còmica i fer-ne una paròdia.

Organitzarem el projecte de la següent manera:

 1. LA TRADUCCIÓ: El primer treball que haurà de fer l’alumnat és purament lingüístic. Per a aquesta primera part del projecte contarem amb la col·laboració del professorat d’anglès ja que la traducció dels diàlegs la faran a les classes d’anglès i també seran avaluades des d’aquesta matèria.

 2. EL GUIÓ LITERARI: Una vegada hauran fet la traducció del tall de la novel·la en qüestió, n’hauran de fer el guió literari. (Veure doc. Adjunt 1)

 3. EL CICLE DE PRODUCCIÓ: Després d’elaborar el guió literari ens endinsarem en el cicle de producció. (Veure doc. Adjunt 2).

 4. VISIONAT: Acabarem el projecte amb el visionat de tots els projectes i amb la posta en comú i valoració de la feina realitzada.

 PAUTES A SEGUIR PER A FER UN GUIÓ LITERARI (1)

Per a desenvolupar qualsevol producció audiovisual de ficció es parteix d’un guió. El guió no és res més que el tractament cinematogràfic, tractament audiovisual, de l’argument. Hem de transformar allò que succeirà en la història en imatges i sons.

El guió literari és el primer element de treball de qualsevol producció. Aquest ens explica què succeeix, com és allò que veiem, com se’ns mostra i què podem escoltar. És l’explicació argumental de la producció que es vol dur a terme, amb tota mena de detalls però sense desglossament de plans. Consisteix en la narració ordenada de les accions, sons i diàlegs que tindrà la producció final.
El guió literari ha de ser clar, des del punt de vista del llenguatge, però no és la planificació exacta de la producció audiovisual; això es desglossarà en un altre document anomenat guió tècnic i que veurem més endavant.

Com ja hem esmentat allò que puguem llegir en un guió ja ens descriu, poc o molt quina forma tindrà la narració audiovisual.

Un guió literari pot tenir tres parts:

 • La idea central amb el màxim de claredat, amb molt poques paraules, habitualment una oració.

 • L’estructura o story line, que, partint de la idea inicial, presenta en poques línies l’estructura del projecte audiovisual, com a primer esquema de treball.

 • La sinopsi argumental, en què es concreta el tractament i la descripció de les diferents escenes en termes visuals, de manera clara i ordenada; és el punt de partida per elaborar el guió tècnic. (veure graella a part).

El guió literari s’estructura per seqüències, convenientment numerades i col·locades una al darrera de l’altre en ordre temporal. A l’inici de cada seqüència s’indica on succeeix l’acció, si és un espai interior o exterior i també es pot especificar el moment del dia. De cada seqüència es descriu allò que succeeix i allò que podem escoltar. Aquesta informació es pot presentar de la següent manera: es tracta de separar en dues columnes la informació referent a la imatge (l’acció, la descripció de llocs o personatges) i la referent al so (diàlegs, música, efectes i silenci).

Tot i aquestes especificacions poden ser moltes les formes d’escriptura a través de les quals un guió ens expliqui el que succeeix en una història. A vegades les descripcions dels plans que anirem veient en la pel·lícula són molt precises. En d’altres es detalla molt més l’acció que els personatges desenvolupen o es descriuen les característiques dels espais. En tots els casos però, la narració ens ha de permetre imaginar-nos la història en imatges i sons.

El guió literari dona forma a l’argument, configura el contingut de la pel·lícula i en determina bastant l’estètica. A partir d’aquest es pot començar a organitzar tota la fase de preproducció.

 

EL CICLE DE PRODUCCIÓ (2)

Per a fer les filmacions corresponents els alumnes hauran de seguir una sèrie de passos que es descriuen a continuació:

Qualsevol producció videogràfica, televisiva o cinematogràfica té un cicle de producció similar i passa per tres etapes clarament diferenciades.

1. La preproducció: és l’etapa més important i, com el seu nom indica, és l’etapa on es prepara tot el rodatge i el projecte, de moment sobre paper, en el guió. Aquest guió s’ha d’elaborar i ha de recollir els detalls de l’obra i les indicacions tècniques necessàries.

En aquest punt es crea l’equip de direcció artística: realitzador, tècnic de fotografia i els altres càrrecs i tasques per a la producció. És el moment en que, una vegada repartits els càrrecs, es fa el cronograma de la producció, és a dir, la planificació de la gravació, i es confecciona el guió tècnic. Es busquen els llocs de gravació, es construeixen decorats (si cal), es confecciona el vestuari, es busquen els elements necessaris d’attrezzo, es fan les proves de vestuari amb els actors i actrius, s’assaja i, finalment, es confecciona un pla de rodatge.

Durant el cicle de preproducció tothom ha se ser conscient del que suposa treballar en grup de manera coordinada. Aquest treball no es pot realitzar si no hi ha la implicació a fons de tots els membres del grup.

Organitzarem la preproducció en funció de la graella de Preproducció tenint en compte els següents aspectes:

 • On gravem?

 • Interiors? Exteriors?

 • Necessitem decorats?

 • Quants actors necessitem?

 • Vestuari?

 • Quin tipus d’il·luminació utilitzarem?

 • Llum natural?

 • Focus?

 • Enquadrament/s.

 • Tipus de plans.

 • Quants plans hi ha?

 • Què expliquen? Què representen?

 • Situació dels elements.

 • Colors que hi destaquen.

 • Què diuen els textos orals i escrits?

 • Significat que es deriva dels elements que s’observen.

 • Relació entre imatge i text.

 • Hi ha música? De quin tipus?

 • Hi ha efectes sonors? De quin tipus?

 • Quin paper té la música?

 •  Quins efectes especials hi apareixen?

 • Fer l’storyboard o guió seqüencial.

A partir d’aquí haureu de determinar quin paper adoptarà cada membre del grup i omplir la graella corresponent a la PREPRODUCCIÓ.

Un guió il·lustrat o storyboard és la representació il·lustrada d’una pel·lícula abans de la seva realització. És un document tècnic format un conjunt de vinyetes o d’il·lustracions mostrades en seqüència amb l’objectiu de servir de guia per entendre una història, previsualitzar una animació o seguir l’estructura d’una This entry was posted in General on by .

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *