Sala C-Reptes de programació amb el kit

En aquesta sessió vam provar diferents programes amb el kit proporcionat per Robolot. Es van fer diferents programes amb els sensors de llum, so, temperatura i humitat, mostrant les dades a la matriu de 8×8 leds i la tira de neopixels.

Exemple de programa amb el sensor de llum, on segons el nivell de llum apareix una icona en la matriu 8×8 leds i el color de la tira neopixel canvia de color.

La sessió va finalitzar amb la creació d’un repte per ensenyar als alumnes a fer servir el kit.

Accés al document del repte.

Sala B – Aprendre a utilitzar l’estació de mesura

En aquesta sessió varem realitzar diversos programes per familiaritzar-nos amb programació i l’ús dels diferents sensors i actuadors de l’estació de mesura

El primer programa ha sigut per mostrar números a les matrius de 8×8 leds.

En el següent programa varem començar a utilitzar la pantalla OLED, en aquest cas per mostrar el nivell de llum captat amb el sensor LDR.

Seguidament, l’aplicació d’un logo en bitmap passat a codi per poder ser visualitzat en la pantalla OLED. Per passar una imatge a codi, varem utilitzar una eina que incorpora l’arduino blocks.

En aquest programa vam llegir el sensor BMP280 que pot captar la pressió atmosfèrica i l’altitud, que en la pantalla es mostraven alternativament.

Finalment, varem usar la pantalla OLED per mostrar les dades captades pel sensor de CO2 CSS811. També es van utilitzar funcions lògiques per mostrar un cercle vuit o ple depenent d’un nivell de CO2 preestablert.

 

Sala A-Condicions ambientals i benestar a les aules

En aquest sessió varem treballar sobre la petjada ecològica, la composició de l’atmosfera, els contaminats i les condicions que creen el benestar a les aules.

Per concloure varem realitzar un estudi de la nostra petjada ecològica.

I finalment, vam fer un Kahoot sobre algun dels temes de teoria.

https://create.kahoot.it/share/cqaa-l-atmosfera-i-altres-contaminants/c10fd61b-c61a-4dae-8e13-bc4bc50e882f