Sessió 4

En aquesta sessió hem programat una placa Arduino Uno amb el programa Arduino blocks sobre la placa provadora dissenyada per Robolot per a aquesta formació.

Bàsicament es tractava de llegir dades dels sensors de llum, temperatura, humitat i so, i utilitzar la matriu de leds i la barra de neopixels.

Lectura sensor de temperatura i humitat

Provant la matriu 8×8 leds i la tira Neopixel

 

Sessió 2

El curs va començar amb la possible contextualització del projecte d’anàlisi de qualitat de l’aire a la nostra escola. Aquesta és una primera aproximació a com portaríem a terme l’activitat.

 • Nivell educatiu: Grau en Disseny EAS.
 • Durada del projecte: 50 hores.
 • Línies implicades: No funcionem per línies, només per cursos. Implicaríem a 2 cursos.
 • Agrupacions d’alumnat: Entre 30-40 alumnes de 2n i 3r de Producte en grups de 3 alumnes. 
 • Número de docents: 5.
 • Matèries implicades: DAO (1), Projectes de disseny 3 (2) Materials i Tecnologia (1) i Materials i Tecnologia 3 (1).
 • Desdoblaments: No.
 • Codocència: Només a l’assignatura de Projectes de disseny 3
 • Hores setmanals: 2 hores (1 sessió de dues hores seguides).
 • Espais: Aules de les assignatures i espai de fabricació digital.
 • Taules: –
 • Coordinació: 1 docent és el coordinador del projecte i es fa una reunió d’1 hora de seguiment cada dos setmanes.
 • Reunions: 1 hora de coordinació per als docents participants del projecte cada dos setmanes.
 • Tutorització: cada docent tutoritza a tots els grups mentre la fase del projecte estigui a la seva assignatura.