Pel dia de Sant Jordi, el departament de Serveis a la Comunitat, ha realitzat uns pòsters amb recomanacions per triar un llibre de lectura no sexista.