Sobre aquest blog

Aquest blog conté una selecció acurada de recursos digitals de caràcter informatiu adreçat principalment al professorat i a l’alumnat d’educació primària dels centres educatius de Catalunya amb la finalitat de facilitar-los la cerca d’informació en el treball curricular.

És una iniciativa del Programa biblioteca escolar “puntedu” del Departament d’Ensenyament, i neix de la detecció de la dificultat que tenen els alumnes a l’hora de localitzar i consultar recursos informatius en línia. En aquest sentit la iniciativa vol satisfer la necessitat expressada per centres educatius del país amb realitats molt diverses.

Aquesta nova eina vol ser un instrument de suport a les biblioteques escolars dels centres, adreçada a la comunitat educativa.

Els objectius d’aquesta nova eina són els següents:

  • Facilitar l’accés a bons materials, fiables i útils per a l’aprenentatge dels continguts curriculars.
  • Difondre als centres educatius un servei en línia i un repertori ordenat de recursos informatius en un entorn visual amable i amb una organització i estructura senzilles i intuïtives.
  • Donar a conèixer la gran varietat i idoneïtat de recursos de qualitat que hi ha en llengua catalana, així com recursos digitals de qualitat en les altres llengües del currículum i en les llengües d’origen de les famílies nouvingudes.