Contacte

Agrairem els vostres suggeriments sobre recursos nous o sobre altres indicacions que ens vulgueu fer mitjançant:

  • Correu electrònic: crp-noguera@xtec.cat                                                          Indicant: una petita descripció del recurs, àrea a la que pertany i nivell educatiu al que va adreçat el recurs.
  • Telèfon: 973 45 00 57