Projectes

Aquesta és una pàgina model de com presentar la selecció de recursos per a cercar informació sobre un projecte concret:

Nom del projecte:

Curs:

Metodologia: Treball per projectes, treball de síntesi, etc

Agrupament: Petit grup, individual, etc

Dates del projecte:

Recursos:

Relació d’adreces web dels recursos específics per cercar informació sobre el tema del projecte.