On són les dones?

Programa dedicat a destacar el paper de les dones dins de la societat. Reivindica un paper actiu i participatiu d’aquestes en tots els àmbits socials amb igualtat de condicions que els seus companys homes.

A més a més, podeu visitar el blog específic d’aquest programa fet per la nostra alumna Lucía González.