Sessió 4. 07-08

Sumari de la sessió

1. Ens trobem al CEIP Can Rull de Sabadell.
2. Intercanvi d’informacions.
  • Reorientació de la sessió ja que el Pitu Martínez vindrà un altre dia
  • Projectes de ComRàdio
  • Informació de Ràdio Sant Quirze
 
  3. Espai d’audio i video de la XTEC
4. El so i els blocs de la XTEC
  • Comentari general. El pròxim dia ho farem pas per pas i ens mirarem especialment quina ens sembla la millor manera d’integrar les gravacions dels nens (3-5 minuts) als blocs.
5. Feina fins a la propera sessió:

  • Demanar espai personal d’audio o video, si no el tenim
  • Començar a mirar programes de so com el Clickaster, l’Snips, el Razz o algun altre.

Deixa un comentari