Sessió 1. 07-08

Sumari de la sessió

    1. Què és un grup de treball: Col·laborar en un projecte comú. Cal definir els objectius i establir un calendari de reunions.  
  2. Calendari de reunions  
  3. Roda de presentacions: qui som, quina experiència tenim de ràdio i què esperem del grup de treball.Partim de situacions diferents: centres de primària i secundària, centres públics i concertats, de Sabadell i d’altres poblacions, amb més i menys experiència en ràdio a l’escola, amb kit d’àudio i sense kit…  
  4. Simultàniament, intercanvi d’idees, suggeriments i opinions: Explicació de diferents experiències en centres, recursos utilitzats, formació, manuals, reflexions sobre tecnologies i currículum,noves tendències.  
  5. Programes informàtics que s’utilitzen per fer ràdio  
  6. Objectius del grup de treball de ràdio per a aquest curs  
    6.1- Millorar la preparació tècnica i pràctica en l’ús del kit d’àudio  
    ——– Exercitar-nos en el muntatge i desmuntatge del kit  
    ——– Trobar solucions pràctiques a petits problemes de connexió  
    ——– Experimentar diferents connexions i les seves aplicacions al centre docent  
    6.2- Utilitzar els programes informàtics de so: reproductors, editors i altres eines  
    6.3-Intercanviar idees sobre l’ús de la ràdio i del kit i posar en pràctica algunes propostes  
       
  7. Què preparem per a la pròxima sessió: Primer acostament a l’audacity i experimentar el seu ús a l’aula  
    —–Podem baixar el programa i una guia del bloc del seminari d’audiovisuals  
       
  8. Per saber més coses de so:  
    Curs DV33: el so a l’aula  

Deixa un comentari