PLA DE L’ESPORT

LA NOSTRA SECCIÓ

Aquest curs estrenem secció esportiva i aquests en són els membres:

Montemayor Crespo Diaz – Presidenta

En representació de l’AMPA

Albert Pujadas Segalés – Vicepresident

En representació al sector de mestres

Gemma Serra i Oms – Secretària

En representació al sector de mestres

Sílvia Soldevila Ballorca – Tresorera

En representació de l’AMPA

Berta Aulí Rabionet – Vocal

En representació dels alumnes

Eloi Gil Crespo – Vocal

En representació dels alumnes