ESCOLA

El Consell escolar, l’equip de mestres, l’AMPA i totes les persones que formem la comunitat educativa us donem la benvinguda a l’escola.
Encetem així un bonic camí que anirem fent junts i amb il.lusió cada dia.

La nostra escola és de titularitat pública.
És un centre d’una línea, això vol dir que tenim una aula de cada nivell des de P3 a 6è, amb l’excepció del curs de 1r que aquest curs són dos grups.
Som escola inclusiva i innovadora.

OFERTA EDUCATIVA

Educació Infantil (P3 els Cargols, P4 els Dracs i P5 els Dinosaures)

Educació Primària (de 1r a 6è)

Cicle Inical (1r i 2n)

Cicle Mitjà (3r i 4t)

Cicle Superior (5è i 6è)

PARTICIPACIÓ I GESTIÓ

L’escola té com a òrgan de govern el CONSELL ESCOLAR amb la participació de tots els sectors que configuren l’escola.

Equip Directiu (Directora, Cap d’estudis i Secretària)
Sector mestres : 6 representants
Sector pares : 6 representants
Sector serveis : 1 representant
Representant AMPA : 1 representant
Representant Ajuntament : 1 representant

 

Depenent del Consell Escolar tenim el Comitè Ambiental, la Comissió de Menjador i la Comissió de sociabilització de llibres i material escolar.

 

L’Equip Directiu gestiona i dinamitza el Projecte d’Escola.

L’Equip de Mestres porta  a terme una activitat pedagògica coherent, coordinada i fa un seguiment personalitzat dels alumnes, per tal d’assegurar un seguiment personalitzat i atendre la diversitat.

Els pares estan organitzats a través de l’AMPA, es reuneixen periòdicament i realitzen diferents tasques  (organització activitats extraescolars, venda de llibres, dotacions de material, activitats lúdiques, festes…)

 

ASPECTES ORGANITZATIUS

HORARI ESCOLAR

EDUCACIÓ INFANTIL: MATÍ DE 9h A 12h I TARDA DE 15h  A 17h.

*Servei gratuït d’acollida de 12h a 13h pels alumnes que tenen germans a Educació Primària i no són usuaris fixos de menjador.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:MATÍ DE 9h A 13h I TARDA DE 15h A 17h.

*Currículum seqüenciat amb l’objectiu d’assolir les Competències Bàsiques.

*Treballem a partir de fitxes de treball preparades per l’equip de mestres, llibres de text i quaderns de treball d’editorials.

*Tots els materials que utilitzem a l’escola estan soiabilitzats. Des del curs 2005/06 participem en el Programa de Reutilització i Sociabilització de Llibres de Text i Material Escolar promogut pel Departament d’Educació.

*Fomentem els esmorzars saludables a totes les etapes educatives. Els nens i nenes d’Educació Infantil tenen l’hàbit d’esmorzar a les 10 del matí. Els alumnes d’Educació Primària esmorzen a l’hora del pati. Recomanem portar aliments naturals i evitar els prefabricats. A nivell d’escola tenim establerts uns menús per portar cada dia a l’hora d’esmorzar. Portem l’esmorzar en una carmanyola que entreguem als alumnes de nova matriculació cada curs escolar.

*Cal portar bata fins a 2n seguint el model proposat a l’escola durant l’horari escolar.

*Els  nens i nenes que es queden a menjador porten una bata fins a 4t per l’hora de menjador (no hi ha model establert).

*També portem una bata a tots els nivells per fer pintura (no hi model establert).

*El dia que fem psicomotricitat/Educació Física cal portar xandall i sabates esportives a tots els nivells (no hi ha model establert).

A LES REUNIONS DE PARES I MARES D’INICI DE CURS S’ACABEN  DE CONFIRMAR ELS ASPECTES ORGANITZATIUS A TENIR EN COMPTE  PEL CURS VINENT I S’ENTREGA UN DOSSIER INFORMATIU AMB L’ORGANITZACIÓ DE CADA CURS ESCOLAR.

RELACIÓ DIRECTA AMB LES FAMÍLIES

A l’escola  mantenim un contacte directe i cordial amb els pares. Cada inici de curs tenim programada una reunió general d’escola amb la participació de l’AMPA. Al llarg del curs es fan entrevistes per fer el seguiment del procés d’adaptació i d’aprenentatge del vostre/a fill/a.

El tracte directe amb els/les mestres garanteix un bon seguiment del procés d’aprenentatge. La implicació de les famílies en l’educació és una objectiu prioritari de l’escola.

 ASPECTES A TENIR EN COMPTE:

PROJECTE ESCOLES VERDES

Som Escola Verda. Per aquest motiu hem fet una aposta per prioritzar aspectes mediambientals i de sostenibilitat dins l’organització de l’escola i el currículum.

Participem en el Programa d’Innovació en Educació Ambiental del Departament d’Educació.

APRENENTATGE DE LES LLENGÜES

*Català com a llengua vehicular de l’escola.

*Iniciació sistemàtica  del castellà a 1r de Cicle Inicial.

*Introducció de l’anglès a Educació Infantil -4anys-. Grups reduïts fins a 2n de Cicle Inicial i treball específic de llengua oral i noves tecnologies a partir de Cicle Mitjà.

*Realització d’un taller de plàstica en anglès a Cicle Superior.

*Activitats que fomenten l’ús de la llengua anglesa: teatre en anglès i entrevistes a alumnes ERASMUS de la Universitat de Vic.

SERVEIS EXTERNS

*Servei setmanal de l’EAP. (Equip d’Assessorament Psicopedagògic).

*Suport extern integrat dins de l’Equip de Mestres adreçat als alumnes amb necessitats educatives : vetlladora, ONCE, CREDA…

*Servei de mediació, logopèdia i extraescolar amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora.

NOVES TECNOLOGIES

* Ordinadors i canons de projecció a les aules.

*  Treball amb pissarra digital a Educació Infantil.

*  Treball integrat de les noves tecnologies dins del currículum com una eina més.

*Priorització d’activitats relacionades amb els mitjans audiovisuals cada curs escolar. Treballem notícies, publicitat i relats de ficció.

* Biblioteca amb servei de documentació telemàtica.

*Connexió dels ordinadors de tota l’escola en xarxa.

FESTES ESCOLARS

*Celebració de les festes populars i activitats s’escola amb la implicació de l’AMPA.

ACTIVITATS

*Tallers de l’àrea d’Expressió Visual i Artística a tots els cicles garantint un treball en grups reduïts.

* Racons a Educació Infantil per potenciar l’autonomia i un espai lúdic interactiu dins l’horari escolar.

*Participació en activitats locals .

*Participació en projectes educatius.

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *