Projecte interdisciplinari, per què?

El projecte Tutankamon suposa una elecció democràtica en base als interessos de la classe de 3r B. Aquesta temàtica suposa un fil conductor, una xarxa en què anirem confeccionant un teixit de dades, informacions, descobertes, experiències, etc. que juntes i contextualitzades permeten la construcció dels aprenentatges per part de l’alumnat.

Aquests aprenentatges brollen de l’àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural però no li pertanyen. En realitat, es tracta d’un procediment altament globalitzador que dóna productes on la diversitat d’àrees està tan integrada com a la vida mateixa.
Per donar alguns exemples d’aquestes aportacions es poden consultar els següents apunts:

 • Àrea de CMNSC. És ben evident el treball en major o menor mida de contingus dels blocs: l’entorn i la seva conservació, les persones i la salut, persones cultures i societats, canvis i continuïtats en el temps i entorn, tecnologia i societat.
 • Àrees lingüístiques. La llengua és el vehicle constant de treball; en la lectura i escriptura de textos, en els processos de diàleg, en els debats, en les recerques, en les traduccions… Hi ha llengua a tot arreu, i mai tan competencial i contexturalitzada com mitjançant un projecte.
 • Àrea de Matemàtiques. Aquesta àrea esdevé fonamental per la interpretació de dades, el tractament de dades, la creació de taules estadístiques, l`ús del càlcul i de les estimacions, l’anàlisi de gràfiques, dels canvis, l’estudi de l’espai i la forma en l’arquitectura, etc.
 • Àrea d’Educació Artística. L’evidència és el gran treball que s’està realitzant des de la part d’Educació Musical per la preparació de la cançó anomenada La classe Tutankamon i que tracta de crear un lligam emocional de pertinença al grup en tot l’alumnat. Per altra banda, des de la part d’Educació Artística també es treballarà amb tècniques i materials propis d’aquesta temàtica després d’investigar l’art i l’escriptura.
 • Àrea d’Educació Física. La cançó de la classe ha de donar lloc a l’assaig i posada en pràctica d’un ball que ha de requerir la utilització d’habilitats motrius bàsiques i sobretot d’expressió corporal.

Finalment, no queden enrere les competències, perquè si per alguna cosa es caracteritza un projecte és per treballar de forma competencial majoritàriament. Així doncs es treballaran:

 • La competència comunicativa lingüística i audiovisual, mitjançant debats, visualització de recursos audiovisuals, exposicions orals, argumantacions…
 • La competència artística i cultural serà treballada des dels continguts propis de l’art relacionat amb el projecte, de les reproduccions que farem, etc.
 • La competència del tractament de la informació i la competència digital s’abordaran mitjançant l’accés a la informació guiat, no només amb la bibliografia clàssica que en tenim a l’aula, sinó amb recerques en la Internet guiades mitjançant caceres del tresor, Webquests i sobretot, un escriptori online dissenyat específicament amb gran quantitat de recursos analitzats. Després, la posterior elaboració de la informació acaba tancant el cicle de construcció del projecte.
 • Competència matemàtica, treballant sobretot la part més funcional de l’estadística per tal de coprendre i elaborar-ne gràfiques i taules de doble entrada.
 • Competència d’aprendre a aprendre, fomentada per l’autonomia de treball, la potenciació de les pròpies curiositats, el procés de construcció del propi llibre de text en funció dels seus interessos, etc.
 • La competència d’autonomia i iniciativa personal està afavorida pel sistema de treball obert i menys dirigit (tot i que constantment vigilat), amb capacitats d’elecció en moltes parts del projecte, etc.
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic mitjançant el coneixement general pel projecte que explica formes diferents de conviure i ensenya a mirar des d’altres perspectives i posicions històriques.
 • Competència social i ciutadana practicada sobretot durant el treball cooperatiu constant dins un projecte com aquest en què construïm junts i cal practicar de forma competent les relacions socials.

Crec que ha quedat prou explicitat per què el Projecte Tutankamon és un projecte bàsicament interdisciplinari tot i que naix de l’àrea meravellosa de Coneixement del medi natural, social i cultural.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *