Category Archives: Nivell 1

Una operació de suma, resta, multiplicació o divisió sense decimals.