Category Archives: General

Hola, món!

Aquest blog neix com a complement  de la pàgina web Problemes matemàtics de la vida quotidiana per tal de crear una espai on els comentaris sobre els problemes enriqueixin les creacions dels alummnes.

Amb aquest blog es vol destacar la creació de cada alumne, de manera individual dedicant-li la importància que es mereix per l’esforç que han dedicat a pensar i preparar cada problema.

Apartir d’ara anirem penjant aquí tots els problemes que es van creant de nou, així com aquells que ja han estat publicats a la web, per tal de que els puguem gaudir i comentar  cada setmana.