Ús de les TIC/TAC

El nostre centre disposa de dues PDI. Durant el curs 2007-2008 l’escola va tenir l’oportunitat d’aconseguir dues pissarres digitals, una a Cicle Inicial i una altre a Cicle Superior.

Les TIC/TAC ens permeten posar a l’abast dels nostres alumnes una informació en temps real, en múltiples formats, a partir de la qual poden construir conceptes, ampliar-los, comparar-los, classificar-los i en definitiva aprendre. La pissarra digital i PDI Pissarra Digital interactiva obre la classe al món real, superant les tradicionals barreres d’espai i temps.  Motivar a pares/mares nens i nenes de l’escola. Afavorir la integració en el procés d’ensenyament i aprenentatge dels nens amb les Noves Tecnologies

Actualment les noves tecnologies estan molt presents a la nostra societat. Aquest fet també ha entrat a l’escola, i per això l’hem de fer conèixer als nostres alumnes. D’aquesta manera s’ha d’intentar que els alumnes acabin la seva escolarització obligatoria amb un coneixement bàsic d’aquestes tecnologies de la informació i comunicació

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *