Can do statements – Level 2

Fulls d’autoavaluació per als alumnes de 2n nivell. S’haurien de donar als alumnes en acabar cada unitat perquè ho facin a casa i després les han de tornar al professor per poder fer-ne un seguiment.

nef_langp_pre.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *