QUI SOM I QUÈ FEM ?

Escola d’Infantil i Primària de doble línia adscrit al IES Ferran Casablancas.

Horari:  de 9 a 12.30 i de 15.00 a 16:30 hores.
Serveis escolars complementaris: Menjador, altres serveis i activitats extra-escolars.

PAU CASALS (El nom del Centre) Pau Casals i Defilló ( El Vendrell, Catalunya 1876 – San Juan, Puerto Rico 1973 ) fou un violoncel·lista, pedagog, director i compositor musical català.

Centre inaugurat el curs 1974-75. L’edifici consta de 2 mòduls: Gimnàs i vestidors i l’edifici escolar pròpiament dit amb planta baixa i dos pisos (19 aules ordinàries, 1 USEE, 1 aula de racons, 1 aula de música, 2 aules d’Educació Especial, 1 Laboratori, 1 aula de plàstica, 2 aules d’informàtica, 1 aula d’anglès i biblioteca) un pati per educació infantil i un pati per educació primària.

Nombre d’alumnes: 475; Nombre de professors: 28,5 + 1 TEI + 1 educadora d’EE.

Claustre i personal del centre curs 2015-2016

Consell Escolar curs 2014-2015

UNA MICA D’HISTÒRIA

Els plànols de l’escola es van elaborar amb el nom de “Sant Raimundo de Peñafort”, un dominic i jurista català del segle XII. Arrel de l’assassinat de l’home fort del govern de Franco, Carrero Blanco, al desembre de 1973, el règim va voler retre homenatge a aquest almirall, i carrers, places i escoles com la nostra van ser batejades amb el seu nom.
L’escola es va estrenar al setembre de 1974 amb el nom de “Colegio Nacional Carrero Blanco”. Alguns crítics amb la situació van fer que una nit del curs 1979-80 “la lluna” s’emportés les dues “O” i així va ser coneguda també com l’escola “Carrer Blanc”.
Va ser el curs 1981-82 quan després d’un procés participatiu de tota la comunitat educativa es va triar la denominació “Col·legi Públic Pau Casals” en honor al gran músic català i universal d’entre cinc noms possibles: Lola Anglada, Pau Vila, Pau Picasso, Pere Quart i Pau Casals.

 

PROJECTE EDUCATIU

Som una escola que imparteix ensenyament d’Educació Infantil (3 a 5 anys) i Educació Primària (6 a 12 anys).
A la nostra escola hi trobareu un espai de treball on considerem importants valors com: el respecte, la tolerància, la reflexió crítica, l’actitud de diàleg i la solidaritat, la sensibilitat pel medi ambient…

Potenciem la participació activa i la creativitat dels nens i les nenes, propiciant que aprenguin a partir de l’experimentació i del coneixement de l’entorn. Plantegem diferents tipus d’agrupaments per tal de desenvolupar millor les capacitats dels nostres alumnes.Fomentem la participació de les mares i els pares en l’organització de l’escola mitjançant la seva representació al Consell Escolar i a l’Associació de Mares i Pares dels Alumnes (AMPA).

Llengües estrangeres: anglès a partir de 1r d’Educació Primària. L’objectiu és apropar l’alumne a situacions reals, amb el suport dels mitjans audiovisuals tot procurant que sigui d’una manera agradable i engrescadora.
Noves tecnologies: l’alumne, des de la incorporació a l’escola, utilitza la informàtica com a eina de treball i comunicació, l’apropem a la interpretació del llenguatge audiovisual.
Música:impartim el llenguatge musical a tots els nivells. A partir de 4rt s’inicia l’aprenentatge d’un instrument: la flauta.
Activitats complementàries: colònies a partir de pàrvuls 4 anys. Sortides per conèixer l’entorn i la natura. Celebració de les festes tradicionals ( Castanyada, Nadal, Carnestoltes , Sant Jordi ) i la Festa de fi de curs.

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

El primer any que es va iniciar aquest sistema de reutilitzar els llibres de text va ser el curs 2000-01, tal com recull l’acta del Consell Escolar del 17 de maig del 2000. En aquell moment, es va decidir que es quedarien alguns llibres a cicle mitjà i superior per començar el curs següent. Molts llibres van quedar en mal estat i va ser necessari fer una gran reposició. Any rere any els alumnes tenen més cura dels llibres pel seguiment que se’n fa, en alguns casos més que del material propi, i són un element més per treballar aquest hàbit.

PLA CATALÀ DE L’ESPORT

La nostra escola durant aquest curs està immersa en un projecte de promoció de l’esport escolar i extraescolar.

El Pla pretén posar a l’abast de tots els alumnes de primària la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.

Més concretament, podem destacar els objectius següents:

  • Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l’alumnat dels centres educatius de primària, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.
  • Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.
  • Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar, facilitant l’accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.
  • Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d’altres.
  • Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.
  • Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació i col·laboració en diferents activitats esportives dintre de la seva escola.