Els decimals

Vídeo per repassar les operacions:
Imatge de previsualització de YouTube
Molts recursos:
 
Informació i exercicis:
 
 
Activitat interactiva:
 
 
Recull d’activitats:
 

Fraccions

Algunes pàgines per treballar les fraccions:

Concepte de fracció.

Comparar fraccions ( >, <, = ).

Vídeo sobre la simplificació de fraccions:

Imatge de previsualització de YouTube

Càlcul de la fracció irreductible.

Vídeo sobre suma de fraccions amb diferent denominador:

Imatge de previsualització de YouTube

Sumar fraccions 1, 2, 3.

Suma i resta de fraccions.

Vídeo sobre la multiplicació i divisió de fraccions:

Imatge de previsualització de YouTube

Multiplicació i divisió de fraccions.

En aquesta pàgina pots canviar el nivell, temps,… per seguir practicant les operacions amb fraccions.

Fraccions equivalents.

Operacions amb fraccions.

Més activitats amb fraccions.

Fulls per imprimir:

Quadern de matemàtiques: Fraccions.

Una mica més sobre les potències. MCM i MCD

Activitats amb potències:

Activitats amb el mínim comú múltiple:

Activitats amb el màxim comú divisor:

Activitats combinades:

Descomposició en factors primers. Potències. Arrels quadrades exactes.

Seguim amb múltiples, divisors i divisibilitat, però fem una passa endavant. Ara estem amb la descomposició en factors primers:

– Un vídeo que explica clarament, amb exemples, el que hem fet a classe sobre la descomposició.

Imatge de previsualització de YouTube

Exercicis per practicar amb nombres primers i compostos

Joc de la descomposició factorial.

A més a més, estem amb les potències:

Diferents enllaços relacionats amb les potències.

Document pdf que resumeix el tema de les potències.

Problemes senzills per practicar més.

Problemes d’ampliació (per fer quan estem avorrits i no sabem què fer, ja sigui a classe o a casa).

Joc de les potències.

Un altre joc de les potències.

Els nombres al quadrat, explicació i exercicis amb solució.

Els nombres al cub, explicació i exercicis amb solució.

Quadrats i arrels quadrades amb nombres menors que 100.

Presentació amb el Prezi sobre potències i arrels quadrades. El Prezi és un software de presentacions amb moltes més possibilitats que el Powerpoint. Treballa al núvol.

Exercici online sobre potències i arrels.

Múltiples, divisors i divisibilitat

Una col·lecció d’enllaços per tal de practicar:

1. Exercicis senzills sobre múltiples i divisors:

http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/divisibilitat/ap1/apart1.htm

2. Repàs senzill dels conceptes treballats:

http://www.genmagic.org/mates1/md1.swf

3. Vídeo amb diferents trucs:

Imatge de previsualització de YouTube

4. Resum dels criteris de divisibilitat:

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/multiples/practica/criteris.html

5. Els criteris de divisibilitat. Pràctica

http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/divisibilitat/ap2/apart2.htm

6. Full en Word per descarregar informació sobre els criteris de divisibilitat, múltiples i divisors (és el full que us he repartit, per si l’heu perdut o el teniu a classe):

http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/mates/criteris_divisivilitat.doc

 

7. Exercici per practicar la divisibilitat per 11:

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/criteris_divisibilitat_llb/C_div_onze.htm

8. Fulls per practicar (només apartat un, fins la pàgina 4). Ooooohhhh!!!, fem el que fan a 1r d’ESO.

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/EDAD_1eso_cat_multiples_i_divisors/quaderns/1eso_quadern_2_cat.pdf

9. I molts enllaços per practicar més:

http://blocs.xtec.cat/matematiquesdivertides/cicle-superior/multiples-i-divisors/