Una mica més sobre les potències. MCM i MCD

Activitats amb potències:

Activitats amb el mínim comú múltiple:

Activitats amb el màxim comú divisor:

Activitats combinades:

Descomposició en factors primers. Potències. Arrels quadrades exactes.

Seguim amb múltiples, divisors i divisibilitat, però fem una passa endavant. Ara estem amb la descomposició en factors primers:

– Un vídeo que explica clarament, amb exemples, el que hem fet a classe sobre la descomposició.

Imatge de previsualització de YouTube

Exercicis per practicar amb nombres primers i compostos

Joc de la descomposició factorial.

A més a més, estem amb les potències:

Diferents enllaços relacionats amb les potències.

Document pdf que resumeix el tema de les potències.

Problemes senzills per practicar més.

Problemes d’ampliació (per fer quan estem avorrits i no sabem què fer, ja sigui a classe o a casa).

Joc de les potències.

Un altre joc de les potències.

Els nombres al quadrat, explicació i exercicis amb solució.

Els nombres al cub, explicació i exercicis amb solució.

Quadrats i arrels quadrades amb nombres menors que 100.

Presentació amb el Prezi sobre potències i arrels quadrades. El Prezi és un software de presentacions amb moltes més possibilitats que el Powerpoint. Treballa al núvol.

Exercici online sobre potències i arrels.