SORTIDES

 

Aquest curs si que  es realitzaran sortides, posarem la informació més endavant.

SORTIDES

 Normes d’organització per les sortides:

Sempre que es realitzi una sortida d’ Educació Infantil s’han de seguir les pautes que a continuació es detallen:

-La sortida s’abonarà en el rebut del mes .

-Cal  entregar l’autorització el més aviat possible  i en cas de no assistir-hi cal avisar a la mestra –tutora a l’ agenda.

-Si la sortida és de tot el dia s’ha de dur esmorzar i dinar . Als alumnes que utilitzen el sevei de menjador escolar se´ls prepararà els corresponents pícnics .

* Els pares dels alumnes fixos a menjador hauran d’avisar a la mestra mitjançant la circular que també es donarà, si volen pícnic o si ells mateixos li preparan el menjar per la sortida .

– El dia  de la sortida cal ser molt puntual a les 9:00 H.

-Si la sortida és només de matí caldrà que vinguin esmorzats de casa .

-És aconsellable que els nens /les nenes portin una ampolla d’aigua petita i algun suc. Prohibit portar objectes de vidre .

– La motxilla on duguin l’entrepà i les coses necessàries ha de poder penjar-se a l’ esquena .

-És important que tots els alumnes vagin vestits amb el xandall de l’escola .

Agraint la seva col.laboració , rebin una salutació ben cordial .

 

 

 

Go to Top