ALTERACIONS DE L’ESTAR CONCIENTE O ALERTA

ALTERACIONS DE L’ESTAR CONCIENTE O ALERTA

//NOTA // PSICOPATOLOGÍA

La consciència és la funció del cervell per mitjà de la qual ens percatamos dels esdeveniments externs i interns.
—> registra i associa —>per donar una resposta coherent i adequada (adaptació).

ESTAR CONCIENTE. Lúcid, alerta, ho podem observar. Quan s’altera l’estat és contrari: somnolència, estupor, obnubilación, o coma.

SER CONCIENTE. Dels nostres actes, és una referència interna. S’altera en demències, retard mental, etc. Aquest tipus de persones se’ls crida inimputables ja que no tenen consciència dels seus actes.

ALTERACIONS DE L’ESTAR CONCIENTE O ALERTA

Quan la substància reticular és afectada, s’entra en un estat de obnubilación o estupor, o coma.
En l’estat de COMA la informació aferente està bloquejada per que la substància reticular afectada fa que el cervell no respongui. No respon a estímuls externs.

L’ESTUPOR és un estat de consciència alterat on es presenta somnolència, llenguatge balbuceante, marxa atáxica, to muscular relaxat (baix).
Ambdues alteracions poden ser producte de:
• Traumatisme cranioencefàlic. (cop)
• Encefalitis (infecció).
• Accident vascular cerebral (embòlia).
• Intoxicació (per alcohol).
• Abscessos (col•lecció de material purulento).
En tots aquests casos la major part de les vegades el cervell s’inflama i intenta sortir per alguna part, així que pressiona cap avall, on es troba la substància reticular, cap al bulb provocant l’estupor o fins a coma. En tots dos casos la gravetat del dany depèn de la gravetat de la causa de l’alteració.
Els estats de coma són d’emergència mèdica, el 25% dels casos es moren.
L’adrenalina és un vasoconstrictor, això aprima les artèries, per tant augmenta la pressió arterial, i pot provocar una embòlia.
De la mort neuronal ningú torna.

ESTATS ESTUPUROS: Les seves manifestacions
Estat confusional on el cervell està afectat.
A) AGITAT. Productiu = positiu inquiet, es mou molt, té al•lucinacions, idees delirants, agitació psicomotriu. Pot ser agressiu.
B) INHIBIT. Negatiu.
Mutisme, negativismo (diu no), flexibilitat cérea (emmotllable), catatónico (es pot quedar en una sola posició per llargs períodes de temps), estereotipicias (conducta motora repetitiva simple), manierismes (conducta motora repetitiva complexa).
Els anteriors són també anomenats símptomes negatius.
En un estudi i per verificar l’ORIENTACIÓ del pacient es pregunta per:
• Temps
• Espai
• Situació
• Persona
D’aquests estats el pacient es pot recuperar depenent de les causes, i les conseqüències poden ser:

Cervell: 1.Sense dany
2. Amb dany: des de petita lesió fins a mort cerebral.

SINDROME DE KORSAKOFF
És la síndrome amnésico alcohòlic, també es presenta l’estat confusional per intoxicació, però és bàsicament la perduda de la memòria temporal. Pot instal•lar-se indefinidament quan no s’administra amb oportunitat complex vitamínico B, i principalment tiamina (hipocamp danyat).
L’alcohol produeix aquestes lesions:
• Polineuropatía perifèrica (perden la sensibilitat i algunes vegades fins a control en mans i peus).
• Atàxia cerebel•losa (per destrucció de neurones).
• Nistagmo (moviment repetitiu dels ulls).
• Paràlisi ocular.
• Algias (dolor).
• Paresias (disminució de la funció).
• Parestèsies (sensibilitat alterada).
• Miopaties (dolor muscular).
• Algunes altres afectacions:
• Hipòxia, falta d’oxigen.
• Hipoglucèmia, falta de sucre —> provoca confusió.
• Qualsevol lesió important del fetge o els ronyons, doncs si no funcionen correctament s’acumulen substàncies de deixalla i provoquen l’estat d’estupor.
Orientació
És la capacitat que li permet a l’individu percatarse de:
• Instant en què viu.
• Lloc on es troba.
• Situació a la qual està subjecte.
• Persona que és ell, qui és ell.
L’orientació necessita per al seu acompliment de:
• un estat clar de consciència
• Apropiada percepció

DESORIENTACIÓ TEMPORAL
En estats alterats com el maniaco (alegre i hedónico), o els depressiu (tristesa i anhedonia), l’orientació en el temps i la seva percepció es troben afectats; a això se li crida Desorientació temporal i per exemple, per a una persona en estat maniaco el temps es percep accelerat, i en canvi pel qual està en estat deprimit el temps passa molt lentament.
La Percepció de temps també es pot alterar per ingerir alcohol, drogues com el LSD, fongs, i encara esquizofrènia.
En l’esquizofrènia per exemple, es presenten dos fenòmens:
• “el ja viscut”.– que és gairebé sempre és producte d’una epilèpsia en el lòbul, i també són coneguts com a enganys en la memòria. Qui els presenta diu: “això ja ho vaig viure” o “ai he estat en aquest lloc”
• “el mai viscut”.- “mai he vingut aquí” cuado aquesta afirmació és falsa.
L’anterior es presenta per alteracions en el lòbul temporal.

DESORIENTACIÓ ESPACIAL (LLOC)
Ja és conegut que les dones tenen millor orientació espacial que els homes, i que per a elles el treball amb mapes no resulta igual de fàcil. L o que succeeix és que existeix predominança de l’hemisferi dret, és per això que es diu que la dona desenvolupa un sentit intuïtiu i és més emocional.
D’altra banda en l’home l’hemisferi esquerre és que predomina, i es va més pel raonament i el càlcul, és per això que treballen millor amb els mapes que les dones.
Es presenten quant a espai alteracions:
• Estats cunfusionales.
• Agnòsia espacial (topo agnòsia )
• Prosopagnosia (cares)
• Micropsias—es veuen els objectes més petits.
• Macropsias—es veuen els objectes més grans.
• Teleópsias—es perceben les cosa més lluny.
• Dismegalopsias—quan una part és major i una altra menor.
• Una doble visió, com la diplopía, però aquestes és una lesió per la musculatura en els ulls, la doble visió és per alguna lesió occipital.
De fet, totes les alteracions anteriors es presenten per una alteració en el lòbul occipital.

DESORIETNACIÓN SITUACIONAL
Es refereix a la situació o moment vivencial que el subjecte experimenta en una circumstància específica; en la majoria dels casos quan es presenta una alteració, l’individu pot sentir que es troba en una altra situació totalment fora de context.

DESORIENTACIÓ EN PERSONA
• Esquema corporal. Com ens percebem a nosaltres mateixos i com ens veuen. Com percebem els límits del nostre cos, els quals es poden perdre sota alguna alteració.
Altres exemples són l’anorèxia i la bulímia; en l’anorèxia hi ha un trastorn de la imatge corporal i no es menja, en canvi en la bulímia es menja compulsivament però pels sentiments de culpa es provoquen el vòmit, fa exercici, utilitza laxants i diuréticos.
Consciència del cos. Pot incrementar s’i adquirir un sentiment de poder i llibertar com en la dansa, gimnàstica, meditació, etc. Els seus trastorns poden ser
• Somatomorfos, com el hipocondríaco, que sempre creu que està malalt.
• Per lesions cerebrals. Hemiplegia, meitat del cos sense força; però la hemisomatoagnosia és quan l’individu no percep la meitat del seu cos alteració en el lòbul parietal.
• Localització dels estímuls del cos. No reconeix la informació.
• Autoidentidad. L’ésser humà es reconeix com a diferent davant els altres, amb característiques pròpies i aquest procés d’individualització es completa amb la maduresa. (orientació autopsíquica) es refereix al fet que sabem que el nostre passat ens pertany. Amb els seus errors, pensaments, creences, vivències, etc. Abastant a més la continuïtat de la pròpia història.
Pensament i llenguatge

EL PENSAMENT: és l’activitat mental que produeix idees, en general, com a paraules, usant a més de capacitats com la imaginació, avaluació, planeación, creació i desitjos, entre unes altres.
Per parlar es necessita:
A) Integritat en la musculatura facial i ossos.
B) Integritat en l’aparell de fonació (fono auricular):

TRASTORNS ARTICULESSIS
No són trastorns del pensament, ja que les capacitats en aquesta àrea estan integres, sinó més aviat són producte d’una alteració en l’aparell fono articular.

• Afonia (sense veu)
• Disfonía (ronquera)
• Disartria (no pot articular correctament per lesió en els músculs de la cara, per exemple, una lesió en els còndils mandibulars).
• Quequesa
• Tartajeo (barrejar lletres).
• Logoclonía (quequeig al final de la paraula)

AFÀSIA
Pèrdua de la capacitat per a la comunicació verbal per una lesió o disfunció cerebral. El problema es troba en l’escorça cerebral.
(el llenguatge és un reflex del pensament)

Centre del parla ==> en l’hemisferi dominant

Dis, disfasia és dany parcial
A, afàsia és dany total

1) Afàsia no fluïda.
Disminueix la velocitat del parla, utilitza frases curtes. Es presenta per:
• Bradilalia (parla lent)
• Bradipsiquia (pensament lent)

2) Afàsia fluïda.
Augment en la velocitat en la parla
• Taquilalia (parla ràpid)
• Taquipsiquia (el seu pensament és molt ràpid hi ha una pressió per parlar molt i raidamente.
La persona és verborréica o logorréica, doncs parla molt (“diarrea mental”)

A) Afàsia de Brocca
(Motora) El subjecte entén el que se li diu, però no ho pot expressar, té les manifestacions de l’afàsia no fluïda. Presenta dificultat per descriure o relatar. L’àrea de Brocca es troba en el lòbul frontal dominant, en general esquerre, en la seva part inferior. L’afàsia de Brocca és producte d’un infart (mort) en aquest tros de teixit. Brocca és el nom de qui va descobrir aquesta anomalia, en estudiar els cervells dels seus pacients morts.

B) Afàsia de Wernicke
(Sensitiva o comprensiva) El subjecte parla incoherentment, no entén; no té capacitat per entendre, interpretar o comprendre el que se li diu. L’àrea de Wernicke es troba en el lòbul temporal de l’hemisferi dominant.

Altres afàsies:
• Afàsia per repetir paraules.
• Afàsia global (alteracions en totes les àrees del llenguatge) tant expressiva, comprensiva i la capacitat de repetir nominar (donar nom a les coses), llegir en veu alta, comprensió de lectura i escriptura. Llenguatge esteriotipado.
• Afàsia anómica (afàsia per nomenar objectes)
• Afàsia per llegir (alexia o dislèxia)
• Afàsia per escriure (agrafia o disgrafia)
• Afàsia per calcular (acalculia)
• Síndrome de Gerstmann. Agnòsia per als dits, confon dreta-esquerra i acalculia. (Totes són lesions corticales)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *