ALTERACIONS DEL CURS DEL PENSAMENT

ALTERACIONS DEL CURS DEL PENSAMENT

No hi ha alteració neurològica, es manifesten verbalment i són les diferents alteracions en el procés o flux del pensament.
• BLOQUEIG (el flux del pensament s’interromp bruscament, sense raó comprensible, quedant la ment en blanc).
• INHIBICIÓ (el pensament va disminuint la velocitat i intensitat, pot arribar al mutisme.
• BRADIPSIQUIA O BRADIFRENIA (lentificación del pensament) pot ser per esquizofrènia, depressió, RM.
• TAQUIPSIQUIA O TAQUIFRENIA (acceleració del pensament) per la rapidesa hi ha fugida d’idees, en mania, intoxicació per estimulants com la cocaïna, LSD, etc.
• HIPERBINCULACIÓN D’IDEES (idees associades sense cap relación, en esquizofrènia o maniacos).
• VERBOREA (el subjecte parla permanentment per hores o dies, sense un propòsit clar delo que desitja comunicar o sense aconseguir-ho, pot parlar amb algú o solament.
• ESTRETOR (El contingut del pensament es redueix o restringeix a una sola idea (monotemático) “rumeación”
• CIRCUNSTANCIALIDAD (El seu discurs no va directe a el “gra” o “punt” es va pels detalls i detalls.
• PENSAMENT TANGENCIAL (mai arriba al gra)
• PENSAMENT CONCRET (concretísmo) Poca capacitat d’abstracció, és un trastorn en la complexitat del pensament, pobresa conceptual, descriptiva i falta d’abstracció.
• ECOLALIA El subjecte repeteix l’última paraula o frase del que se li pregunta.
• MUTISME per més que se li interrogui no contesta, o només pronuncia una síl•laba o un so, sense que el pacient mostri alteració alguna en el procés del parla.
• DISOCIACION IDEO-AFECTIVA. Incoherència entre el que diu i la seva expressió emocional.
• PARRARESPUESTAS. L’individu dóna una resposta que no té relació amb la pregunta.
• COPROLALIA DE GILLES DE LA TOURETTE. Són tics verbals on el subjecte fa sorolls i guturaciones, de manera que sembla que borda, les paraules que emeti les diu com a impulsos incontrolables i són primordialment grolleries.
• INCOHERÈNCIA O DISGREGACIÓ. És un conjunt d’alteracions on el discurs no sembla tenir connexió alguna, està fragmentat o dissociat. No hi ha relació entre les idees (es perd). Incoherent (no hi ha relació entre les idees) Incongruent (no hi ha relació amb la realitat)
• PERSEVERACIÓN. Repeteix amb persistència frases relacionades amb el mateix tòpic.
• VERBIGERACIÓN, PARILALIA I ESTEREOTIPIAS. Repeteix de manera similar síl•labes o paraules que té sentit només dins del seu estat emocional o de la seva idea delirant. (en esquizofrènia, depressió, o trastorns orgànics).
Perseveración, estretor, circunstancialidad, i concretismo, es poden relacionar amb retard mental.

CONTINGUT DEL PENSAMENT
El fluir de l’experiència quotidiana i ontològica on apareixen els objectes que toca la nostra consciència, inconscient, preocupacions, necessitats, creences, desitjos i fantasies, depenent de la seva intensitat i claredat.
Idees o processos ego-sintónicos. Les idees o creences compatibles amb la imatge que tenim de nosaltres mateixos.
Idees o processos ego-distónicos. Impulsos que no s’ajusten als valors centrals del subjecte, no es modifiquen amb fàrmacs. (Les idees intruses a diferència, responen a la clorimipramina, i les idees delirants als neurolépticos).

Símptomes psiquiàtrics tractables amb homeopatia

Símptomes psiquiàtrics tractables amb homeopatia
La Psiquiatria és la disciplina mèdica que s’ocupa dels fenòmens mentals, per a la seva conceptualització divideix aquests fenòmens en síndromes, conjunts de símptomes que solen aparèixer agrupats en la pràctica, no obstant això aquest agrupament no pressuposa que linealment hàgim d’acceptar, sense més, que respongui a una entitat preestablerta fixa i natural, més aviat sembla que tals agrupaments es deuen a la nostra manera particular de conceptualitzar el sofriment psíquic, en una manera de procedir que és calcada del naturalisme. La nosografía psiquiàtrica manca d’una validació experimental més enllà de l’empirisme observacional que l’alimenta des del segle XIX.
És freqüent en Psiquiatria que en un diagnòstic d’una síndrome qualsevol davant un pacient que presenta símptomes barrejats de diferents síndromes, per exemple la síndrome ansiosa, el depressiu, el fòbic i el de despersonalització solen presentar-se molt freqüentment units. La síndrome anoréxico, la síndrome obsessiva i la síndrome bulímico, juntament amb la impulsividad i la somatización també solen presentar-se agrupats en els pacients individuals, plantejant problemes epistemològics comuns a la Psiquiatria, no solament entre síndrome i síndrome, sinó també entre síndrome (estat) i tret, portant a l’absurd les classificacions categorials en dos eixos.
Una altra característica epistemológicamente ambigua de la psiquiatria procedeix de la tozudez de Descartis i de la negació del psíquic que arrosseguem des que es tragués a empentes el fet anímic del fet corporal i més àdhuc: es negués el fet psíquic en si mateix assimilant-ho a una forma diferent de manifestació de la matèria. La divisió de l’home en trossos, i més àdhuc, de la medicina en especialitats respon a aquesta manera de pensar, la qual cosa ha propiciat que ni els metges somàtics considerin el fet psíquic com un fenomen associat al malestar físic ni els psiquiatres arribin a considerar el fet mèdic o somàtic que es troba darrere d’un malestar psíquic. És evident que aquesta manera de pensar ha fet créixer i progressar algunes disciplines mèdiques com per exemple la cirurgia, també és cert que s’han aconseguit dominar pràcticament totes les malalties agudes gràcies als antibiòtics, no obstant això són d’assenyalar en el deu, la mutació dels gèrmens cap a formes més virulentes, l’aparició de nous virus patògens per als humans, la contaminació amb metalls pesats i productes de la degradació industrial ,la multiplicació de malalties neoplásicas i l’elevació de la freqüència de malestars crònics que procedeixen d’un mal tractament preventiu de gairebé totes les malalties agudes que no responen als tractaments amb freqüència massa agressius de la alopatía. El resultat del compartimentació del saber metge ha estat un aprofundiment en la bretxa que separa el mental del corpori en l’errònia convicció que un malestar mental resideix necessàriament en processos bioquímics avariats en el cervell, usualment a nivell de sistemes de neurotransmisión, perdent de vista el fet que un malestar mental pot tenir el seu origen en una víscera allunyada i sense lesió estructural alguna.
L’homeopatia com la medicina xinesa per contra no intenta classificar els fenòmens mentals separadament dels físics, sinó que els inclou en un continu, on la toxicitat coneguda o experimentalment reproduïda del fàrmac en qüestió es fa coincidir amb la síndrome clínica que presenta el pacient per triar un medicament determinat. El seu camp d’observació no és la clínica sinó la toxicologia, el seu camp de saber procedeix dels efectes tòxics de plantes, minerals o productes d’origen animal ben coneguts pels seus efectes tòxics i quan aquests efectes tòxics són desconeguts recorre al proving, a la presa repetida d’un medicament en una persona sana observant què efectes produeix no solament a nivell físic, sinó també a nivell mental incloent l’oníric.
A continuació em proposo donar a conèixer aquells símptomes psiquiàtrics que són sensibles a un medicament *homeopático. Tots els metges, incloent als psiquiatres haurien de conèixer-los, no solament perquè no existeixen alternatives a molts d’ells en l’arsenal medicamentoso convencional, sinó perquè moltes vegades el seu mecanisme d’acció anirà més enllà de la indicació precisa que proposo, succeirà quan aquest medicament indicat simptomàticament coincideixi amb el constitucional, alguna cosa que sol succeir amb freqüència i que deixa al metge i al propi pacient atònits davant l’abast terapèutic de l’homeopatia.
L’homeopatia pot utilitzar-se de dues maneres, un de simptomàtic, és a dir dirigit cap a un símptoma concret i un altre genèric o constitucional, dirigit cap a una manera reaccionar específic. Quan la utilitzem de manera simptomàtica hem d’usar dilucions baixes, usualment dilucions decimals 4, 8, 12, 18, 20, 28, DH, etc. Quan la usem d’una manera constitucional precisem de dilucions més altes, usualment de 30 CH cap amunt. Recentment s’ha proposat una manera terapèutica nova, el concorde de potències, és a dir utilitzar un preparat amb diferents potències o dilucions en el mateix preparat. Aquesta manera de procedir té alguns avantatges sobre el tradicional model *unicista: d’una banda evitar els agreujaments homeopáticas i per un altre prestar al clínic un preparat que va a ser útil per a un determinat símptoma en barrejar diferents dilucions en una sola presa amb independència que coincideixi o no amb la reactivitat particular del subjecte.
Finalment no és necessari dir que quan s’encerta amb el medicament constitucional o amb l’ànima de la situació actual qualsevol símptoma pot respondre. L’homeopatia resol les malalties curables i de vegades alguns símptomes concrets que no responen a cap tractament alopático conegut
Agitació nocturna
L’agitació nocturna és un símptoma extraordinàriament freqüent en Psiquiatria, Neurologia i Geriatria i tan rebel que de vegades posa potes enlaire no solament un sinó gairebé tot el vademécum psiquiàtric convencional. Els psicofármacos tenen efectes paradoxals en els ancians, les benzodiacepinas en lloc de calmar puguin provocar excitació paradoxal i disforia, els antipsicóticos tan utilitzats en la sedació ràpida provoquen utilitzats crònicament símptomes extrapiramidales i obesitat, els antidepressius poden ser mal tolerats a causa dels seus efectes anticolinérgicos, i fins als antihistamínics més suaus poden provocar somnolència, caigudes amb freqüents fractures i excitació paradoxal en els ancians.
En l’homeopatia disposem d’un medicament adequat per al tractament de l’agitació o inquietud nocturna. El Arsenicum album, un anhidrido arsenioso que a nivell tòxic dóna un quadre similar d’agitació i inquietud, però que en dilucions homeopáticas és ideal per al tractament simptomàtic d’aquests pacients inmanejables amb medicaments convencionals que són o molt sensibles als psicofármacos o per contra es troben esmussats precisament per un abús de medicaments sedativos. El Arsenicum album per si solament pot controlar la simptomatologia d’agitació de pacients ancians, sempre que aquest estat empitjori de nit.

El Arsenicum album està descrit en moltes Matèries mèdiques com el medicament d’elecció en l’anorèxia. No obstant això Arsenicum album és un bon remei per a l’anorèxia simple, és a dir per la inapetencia o per a aquelles persones, usualment majors que rebutgen els aliments (sitiofobia) i no poden tolerar la seva presència o la seva olor. Aquest tipus de quadres alimentaris no són anorèxies, sinó quadres psicosomáticos abigarrados on probablement existeixin altres causes metabòliques o toxicitats tissulars que fan que el pacient rebutgi el menjar de vegades imitant una anorèxia mental, aquest tipus de quadres cada vegada són més freqüents en població adulta i probablement responguin a una mimetización del malestar similar a la qual fan les anoréxicas mentals adolescents a partir de la inanició. És a dir la inanició pot desenvolupar síndromes anoréxicos experimentals per si mateixa, aquest tipus d’inanició respon bé al Arsenicum album i no les anorèxies mentals clàssiques on la pacient no presenta dolors quemantes, ni ansietat nocturna, dues de les condicions per a una bona resposta al Arsenicum.
Finalment, el Arsenicum album és un bon medicament de senectud, els joves amb constitucions simpàtiques, ràpids i treballadors que no poden estar-se quiets responen millor al Phosphorus. El Arsenicum és el Phosphorus dels majors, de la mateixa manera el Kali sulphuricum és la millor sal de potassi per a aquest tipus de pacients d’edat avançada que sofreixen problemes associats de arteriosclerosis vasculars. Com a medicament coadyudante per a aquest tipus de persones s’utilitza el Barijodeel en comprimits que porta Arnica, el propi Kalium Phosphoricum i Anacardium.
Despersonalització
Encara que ubiqua en tota la simptomatologia psiquiàtrica, la despersonalització, la desrealización i la dissociació no expliquen en el vademécum psiquiàtric amb cap especifico concret per millorar o mitigar aquests estats que algunes vegades són enormement desagradables per qui els sofreix. Contràriament a aquesta idea existeixen evidències que determinats medicaments com les benzodiacepinas posseeixen un efecte disociativo per si mateixes que s’utilitza en anestèsia per induir oblits del pre o postoperatorio. Les drogues tipus cànnabis també tenen efectes disociativos així com el cafè o les experiències agudes d’estrès. La dissociació lleu i poc intensa és un símptoma psiquiàtric que afecta molt probablement al 60-70% de la població en algun moment de la seva vida bé de forma espontània o bé després d’algun estrès o presa de fàrmacs o drogues d’abús.
Els psiquiatres consideren amb freqüència la dissociació com un símptoma banal que procedeix de l’activació d’un mecanisme de defensa universal i probablement tinguin raó, mentre que es tracta d’un mecanisme la funció del qual és mantenir determinats materials (cognitius, amnésicos, afectius o conductuals) desagregats entre si a fi de fer-se irrecognoscibles per a la consciència. En aquest sentit la dissociació és el mecanisme oposat a l’associació mitjançant la qual agreguem aspectes concrets a una determinada experiència alhora que la vinculem amb aspectes històrics del Jo. L’associació en aquest sentit treballa per aconseguir un sentit unitari, històric de l’experiència humana, mentre que la dissociació opera en sentit contrari i ens allunya de la historicitat que com a subjectes anem construint amb la nostra vida i experiència acumulades. Es tracta en tot cas d’un mecanisme d’alarma que tendeix a preservar l’experiència de el “aquí i ara” encara que de vegades la intensitat d’aquesta experiència de lloc a situacions catastròfiques com l’estupor, la fugida o amnèsia disociativa persistent o més freqüentment a experiències corporals inusuals, distorsions perceptives o el més freqüent fenomen de la autoscopia, veure’s a si mateix com si el Jo estigués fos del cos, alguna cosa freqüent en els postoperados a causa dels medicaments administrats en l’anestèsia.
Amb tot, el més freqüent és que aquests fenòmens disociativos estiguin inclosos en formes abortives de trastorns per pànic. Algunes persones són capaces de desdoblegar la seva consciència quan es veuen sumits en un atac de pànic i poden modificar la por i transformar-ho en una experiència inusual de tipus disociativo. Evidentment sempre serà millor sentir que un es troba fora del cos uns pocs segons que l’atac de pànic amb el desagradable festeig vegetatiu acompanyant i que aquestes persones aconsegueixen eludir. Uns altres aconsegueixen minimitzar els seus atacs i convertir-los en atacs de vertigen, uns altres en moviments coreiformes de les cames i uns altres per fi en un quadre psicosomático com a diarrea o vòmits, en tots aquests casos existeix un fenomen disociativo associat que permet eludir si ben no les conseqüències cognitives de la por si almenys les seves conseqüències *glandulares. Cal recordar que no existeix somatización sense dissociació, sense aquest treball de mantenir separats els afectes de les seves conseqüències viscerals o mentals.
Si la Psiquiatria manca de solucions especifiques per a la dissociació més enllà dels antidepressius, alguns dels quals poden millorar – no tant la dissociació- sinó l’estat d’ànim basal. L’homeopatia disposa de dos medicaments enormement útils per a les vivències disociativas, es tracta de Anacardium Orientale i de Cànnabis Indica, tots dos són molt semblats en el seu mecanisme d’acció encara que en el cas de Anacardium nomenaré a més un símptoma que em sembla d’interès: el seu tropisme en el estomago.
Anacardium és tant un bon antidisociativo com un magnifico medicament per la ulcera gastroduodenal. Cal recordar que si ho usem per la ulcera caldrà donar-ho a baixes dilucions però si ho utilitzem com antidisociativo caldrà usar-ho a 30 CH o 200 CH. recomano començar per 30 CH si existeixen problemes gastroduodenales en una persona amb atacs disociativos cosa sorprenentment freqüent. En ocasions Anacardium és també d’utilitat en aquestes persones que posseeixen clarividència, que creuen posseir o posseeixen un do curativo i que efectivament tenen certa intuïció per tenir somnis profètics o sincrònics.
Cànnabis indica és molt semblat a Anacardium i està indicat en aquestes persones que havent abusat de la marihuana han aconseguit el que es coneix com un estat amotivacional, solen ser adolescents que presenten problemes en les seves eleccions a llarg termini, disconformitats amb la societat o la identitat, experiències perceptives distorsionades generalment associades a les dues meitats del cos, presenten trastorns en la percepció del temps, són extremadament sensuals i relaten experiències beatifiques concretes que sense arribar a ser delirants resulten si més no inusuals, a més tenen antecedents de consum de marihuana de forma crònica i persistent.
Duel recent
El realment curiós de Ignatia (el principi actiu del qual és la estricnina) és que s’adapta molt bé a totes les pèrdues, desenganys, sofriments sentimentals o perdudes de sers estimats sempre que aquesta pèrdua sigui recent amb independència de la síndrome clínica que present el pacient. Ho he administrat en trastorns de pànic, depressions reactives, o en situacions d’estrès vinculades al sofriment sentimental.

Ignatia s’adapta molt bé als terrenys de la dona alliberada, assertiva i competent, però també a les tipologies matriarcals, mares que sofreixen per l’emancipació dels seus fills, a l’allunyament ocasional o definitiu del marit o fills. És un medicament clàssic del que l’Homeopatia crida histèria, en realitat Ignatia resoldrà perfectament tant un símptoma psicosomático, com la bitlla esofágico com qualsevol un altre, des de la depressió fins a la bulímia sempre que en l’origen de la qual es trobi el desengany, la decepció o la pèrdua.
És evident que davant una pèrdua no tothom reacciona igual, múltiples formes reactives en l’origen de les quals es troba la perduda mateixa. Si sospitem que un determinat esdeveniment té relació amb un desenvolupament mórbido el que hem de preguntar-nos és Des de quina emoció concreta ha viscut aquesta persona aquesta pèrdua? L’ha viscut, des de la còlera suprimida, des de la pena silenciosa, des de la decepció universal, des de la vergonya, o des de la indignació? Cada medicament homeopático s’adaptarà millor a unes reactivitats que a unes altres. Per exemple, Opium és ideal quan alguna cosa s’ha viscut des de la vergonya i es tracta d’ocultar, Staphysagria estarà indicat quan s’ha ofès l’honor o el pudor i és la indignació evident l’emoció fonamental. Ignatia s’adaptarà a les pèrdues o desenganys que es viuen des de la decepció o la pena silenciosa i Colocynthis és d’elecció enfront de la ira suprimida que es somatiza en aparell digestiu o vísceres huecas.
Indiferència i estupor
La indiferència afectiva és un símptoma ubic en Psiquiatria, ho podem trobar en formes molt greus en patologies com l’esquizofrènia o la malenconia. No convé confondre la indiferència que és un estat de no-dolor, amb la anhedonia que és un estat de no-plaure, encara que de vegades les podem trobar barrejades formant part d’una mateixa síndrome psiquiàtrica. En les seves formes psiquiàtriques més greus pot arribar a l’estupor catatónico i en les seves formes somàtiques més intenses gairebé sempre a la parada respiratòria, no obstant això el més freqüent són aquests conglomerats afectius de embotamiento, desinterès, absència de dolor (quan hauria d’haver-ho), un aspecte que s’ha assenyalat com de congelamiento afectiu, anergia i hiporeactividad als estímuls.
Cal recordar ara que aquest quadre és precisament la intoxicació hípnica atribuïble a l’opi i al seu “similinum” homeopático de Hipnos, el déu del somni, que imita a la mort, la immobilitat i la falta de reacció fins i tot la més arcaica, d’elles, el dolor. Opium està indicat en aquest tipus de quadres, més tot i que el seu origen és un traumatisme cranioencefàlic, un trauma mental o una pèrdua viscuda des de la vergonya o el deshonor i que a més tracta d’ocultar-se.
Paranoia i rancor.-
La paranoia és una malaltia psiquiàtrica afortunadament poc freqüent en les seves formes més greus i que manca en l’actualitat de tractament algun més enllà de l’administració crònica de antipsicóticos que la major part de les vegades resulten ineficaces en la transformació del deliri dels subjectes. La diferència que existeix entre una paranoia i una esquizofrènia paranoide és que els paranoides conserven una certa estructura en la seva personalitat, deliren sobre coses possibles (enganys, amors, invents, malalties o persecucions) en comparació dels esquizofrènics els deliris dels quals són fragmentaris, canviants, fantàstics o francament bizarros. A més els paranoides en general poden portar una vida més adaptada i solen enquistar el seu deliri, de manera que poden aparèixer com a persones normals sempre que no es parli de la temàtica concreta que és la base del deliri.
La Psiquiatria ha perdut molt temps classificant els deliris paranoides segons la seva temàtica i molt poc temps estudiant les actituds profundes de la personalitat pel que fa al propi deliri. La medicina xinesa per exemple proposa que la paranoia procedeix del ronyó (por) i més concretament de la viscera yang del ronyó: la bufeta de l’orina, segons la seva fisiopatologia podem trobar-nos amb dues formes de paranoia, una per un defecte de yin del ronyó que es veuria incapaç de controlar el foc del cor i una altra per el “foc d’aigua” és a dir per un incendi energètic dels excessos yang de ronyó. Parlant en termes psicopatológicos és veritat que la paranoia pot desenvolupar-se en persones que han viscut en ambients aterridors, en aquest sentit la por podria emmalaltir al ronyó tal com ho conceptualitzen els metges xinesos, però també existeix una altra via d’entrada la paranoia: les vivències d’humiliació que provocarien excessos yang en el ronyó. Seguint la llei mare-fill existiria àdhuc una altra possibilitat que la pena (metall) emmalaltís al ronyó (por). Dit d’una manera més ortodoxament psiquiàtrica a la paranoia es pot arribar de tres maneres, mitjançant la repetició de vivències de terror, d’humiliació o de pena, sense comptar amb les desarmonías de Qi innates.
Naturalment les síndromes paranoides que correspondrien a aquestes tres etiologies seria diferent, el primer cas, aquelles causades pel terror és segur que es traduiria en una personalitat desconfiada i hostil, però també amb un comportament actiu, querulante, peleador i maliciós. En el segon cas podríem trobar-nos casos de paranoia on la por, la reacció de fugida i evitació, la “atmosfera de persecució” o la “atmosfera d’evitació o fuita social” representarien extrems entre la menys i la més adaptada de les formes. El tercer cas, per fi serien aquelles vivències paranoides que acompanyen a la malenconia o a la depressió, una malaltia on el paranoide pot aparèixer entremesclant el sindrome paranoide i el depressiu.
Nitricum acidum és l’àcid nítric (NO3H) i representa a un d’aquests medicaments homeopáticos dirigits al miasma sifilítico. Per Hahneman la psora, la sicosys, la sífilis i la tuberculosi no eren simplement malalties individuals, sinó empremtes genètiques que es transmetien al llinatge dels humans mitjançant la impregnació del material genètic, aquesta idea que en part contradiu la teoria darwinista que només podem heretar dels nostres pares els caràcters heretables, sembla que torna a posar de moda el model d’herència lamarckiano, que sostenia que els caràcters adquirits també poden heretar-se. La veritat és que existeixen nens que contreuen la SIDA en l’úter de les seves mares, per no parlar de la síndrome alcohòlica fetal o dels estigmes dentarios de la sífilis connatal, bé és cert que en aquests casos el fetus s’infecta en l’úter si la mare també és portadora de sífilis, SIDA o és una alcohòlica crònica. No està per tant demostrat que el pare pugui introduir en el codi genètic dels seus fills missatges que reprodueixin el seu alcoholisme, blenorragia, sífilis o tuberculosi directament. Alguns homeópatas no prenen les idees de Hahneman al peu de la lletra i es conformen amb admetre l’herència d’aquestes tendències, alguna cosa que d’altra banda no necessita demostració alguna i sostenen que en els temps del mestre no se sabia prou de genètica per conèixer les lleis de l’herència, així que Hahnneman va tirar mà d’una metàfora, el miasma.

Amb metàfora o sense ella, la veritat és que Nitricum acidum és un medicament a tenir en compte pels quals treballen amb aquest tipus de persones, paranoides, amb antecedents d’alcoholisme en algun dels seus pares, querulantes, hostils, venjatius, maliciosos i on el rancor dóna lloc a fenòmens sociopáticos i conductes disadaptadas. Nitricum acidum té una indicació no psiquiàtrica que justament apareix amb molta freqüència en aquest tipus de persones: em refereixo a la patologia rectal o anal, es tracta d’un magnifico medicament dels orificis, sobretot quan existeixen esquerdes, erosions, sagnats, condilomes, ulceres, neoformaciones o berrugues perianales.
Des del punt de vista psiquiàtrica Nitricum acidum s’adapta al símptoma paranoide actiu, querulante, on el subjecte se sent víctima d’una injustícia i que no dubta a mantenir plets diversos amb totes les institucions a les quals culpa de la seva desgràcia.
Esgotament i fatiga.-
Probablement la fatigabilidad és una de les demandes mèdiques més freqüents en medicina de família i que usualment es resol mitjançant l’administració de vitamines, complexos energètics i amb determinada freqüència mitjançant antidepressius.
La nostra conceptualització sobre l’esgotament està òrfena de teoritzacions i també d’ubicació nosológica. Tot semblés indicar que l’esgotament no pot existir si hi ha una bona alimentació i en conseqüència una avitaminosis o una manca, alguna cosa que els metges donen per descomptat amb massa facilitat. La inanició de la anoréxica hauria de manifestar-se en una síndrome d’esgotament, no obstant això les pacients ens apareixen com a vivaces, ben despertes i en absolut cansades, es tracta d’una conseqüència ben coneguda de la inanició per si mateixa. La hiperactivitat de la persona inane és conseqüència de la mateixa inanició, no obstant això tant aquesta hiperactivitat com la prostració del malalt febril han de tenir el mateix tractament mèdic. Cal considerar l’esgotament tant si es troba disfressat d’hiperactivitat com si és evident en la prostració.
Els acidum són medicaments homeopáticos extraordinaris per a totes les condicions de l’esgotament o la fatigabilidad. Disposem de dos medicaments fonamentals, el Phosphoricum acidum (àcid fosfòric) i el Muriaticum acidum (acidifico clorhidrico).
Muriaticum acidum està indicat quan l’esgotament està referit a la funció materna, tant en sentit literal com alegórico. Funcionarà tant quan l’esgotament estigui relacionat amb parts, lactàncies i criances perllongades tant com si aquest esgotament es deu a la “funció de cura”, alguna cosa que ha vingut a cridar-se la síndrome del cuidador. És bastant freqüent que aquelles persones que tenen la responsabilitat de cuidar d’uns altres, tant parents com a infermeres falleixin la seva salut durant el temps en què exerceixen les seves cures i de vegades que immediatament després de cessar en aquestes cures iniciïn ells al seu torn un estat mórbido que moltes vegades es confon amb un duel. He vist casos on el cuidador ha mort sobtadament mentre cuidava d’un malalt que més tard es recuperava, aquest tipus de circumstàncies ens obliguen a pensar en les energies que es consumeixen durant la cura d’un malalt, sobretot quan el parent es nega a apartar-se d’ell, cosa que és possible observar amb mares que cuiden d’un fill greu.
L’esgotament de la funció materna com qualsevol altra ansietat pot arribar a traspassar els límits de l’individu i contagiar-se a uns altres, usualment als fills. És freqüent que un nen pugui respondre a Muriaticum acidum quan la seva mare es trobi en una situació d’esgotament a causa de les cures que pugui estar brindant a una altra persona, usualment a un ancià.
Phosphoricum acidum és un magnifico medicament d’esgotament físic i psíquic, per exemple el que trobem en joves que se sotmeten a dietes excessives, exercici o plans d’estudis devoradors. En aquest sentit Phosphoricum acidum és un bon medicament coadyudante de l’anorèxia, adelgazamiento, i de primera elecció en la fatigabilidad i esgotament psico-fisico.
Deficits cognitius lligats a l’edat.-
Els metges estem tan acostumats a treballar amb diagnòstics operatius que quan veiem a un pacient que presenta un problema de memòria el primer que fem és iniciar una llarga tasca de diagnòstic per demostrar un quadre demencial – de base orgànica- que sempre sospitem davant un pacient d’edat que inicia problemes de memòria.
Aquesta actitud és segurament adequada, però la major part de les vegades no trobem cap prova de neuroimagen (costosíssimes), ni de neuropsicologia que demostri res més enllà d’una certa pèrdua cognitiva sense filiació alguna. És a dir ens trobem el normal, el esperable: un sofriment gairebé sempre sense filiació que deixa al pacient sense cap remei que pogués mitigar els seus dèficits subjectius. A més d’això ens podem trobar un pacient abotargado, excessivament calmat i multitratado amb medicaments que tenen en el fetge la primera barrera de detoxificación, múltiples malestars tractats crònicament amb antihipertensivos, antidepressius, sedants, per nomenar tan sols alguns dels més utilitzats i que en els pacients d’edat avançada a causa de la ralentització del seu metabolisme operen com a autèntics verís.
En aquest context és molt característic que els pacients millorin després de suprimir o de redefinir la presa de fàrmacs. En Psiquiatria és molt freqüent observar que un pacient que ha estat remès per una sospita psiquiàtrica millori després de suspendre alguna d’aquestes explosives barreges que representen la dispersió del saber metge en especialitats sense que ningú posi un cert ordre o prioritzi quins fàrmacs són necessaris i cuales són prescindibles. És realment curiós que siguem els Homeópatas i psiquiatres que hem estat amb freqüència acusats d’utilitzar fàrmacs perillosos els que amb freqüència posem un cert sentit comú en les multiprescripciones.
Quan m’arriba un pacient així, usualment em dedico a descarregar el sistema hepàtic de tanta agressió externa, de vegades simplement retirant fàrmacs convencionals i utilitzant fàrmacs homeotoxicológicos. Per al drenatge i neteja d’un organisme sobrecarregat d’aquesta manera utilitzo, la solució detoxificante de, un combinat de tres flascons, un porta Lymphomyosot, un altre Berberis, un mágnifico drenador del ronyó i el tercer Nux vomica el drenador digestiu universal. 30 gotes de cada flascó en 1 litre d’aigua i dia.
El dèficit de memòria sol respondre a dos medicaments, un d’ells és el Plumbum i l’altre la Ambra grisea. El Plumbum (plom metàl·lic) és un medicament sorprenent, quan està indicat millora notablement les capacitats cognitives i afectives dels subjectes que ho prenen, es tracta d’un metall que està indicat en aquelles persones que deriven cap a l’esclerosi des d’una posició de rigidesa o duresa emocionals, també en el Parkinson i en realitat en qualsevol malaltia neurodegenerativa, no obstant això la meva experiència amb ell no passa d’alguns casos tractats amb èxit de pacients que presenten dèficits cognitius, usualment la dificultat per recordar noms, dates, cites o quefers.
Els metalls pesats com se sap no s’han de trobar en l’organisme humà però també sabem que es troben amb freqüència a causa del problema de la contaminació de la cadena alimentària. Una font comuna de contaminació amb el plom són les indústries d’esmalts i ceràmica i també en linotipistas o els que treballen en impremtes amb materials tòxics que contenen el metall. La intoxicació crònica amb plom provoca una malaltia anomenada saturnisme que probablement ha desaparegut del nostre ambient, des que les conduccions d’aigua van ser substituïdes per coure, no obstant això la meva opinió és que és possible pressuposar que existeixin reaccions d’hipersensibilitat al plom (i a la resta de metalls pesats) que siguin idiosincràtiques para determinades persones. Quan sospito un pacient “Plumbum metallicum” solc demanar una determinació en sang i sempre em trobo amb algun que un altre picogramo de plom, que no permet per descomptat diagnosticar una intoxicació (un saturnisme), però si permet especular amb una especial sensibilitat al metall sobretot quan el pacient respon al plom homeopático. Eludir els metalls pesats és probablement impossible en una societat contaminada i industrialitzada com la nostra i on ningú sembla decidit a renunciar al benestar que aquesta industrialització i gran consum ens ofereix, però almenys el metge ha de saber que determinats contaminants poden resultar mórbidos en absència d’intoxicació franca o letal, alguna cosa que en el futur ens anem a trobar cada vegada amb més freqüència, en els plàstics, el mercuri i uns altres contaminants, incloent al que ja es coneix amb el nom de disruptores hormonals, substàncies químiques que funcionen com estrogenos-like i que poden estar implicats en la baixa fertilitat masculina de determinades zones geogràfiques.
Plumbum com Silicea en la infància-adolescència s’adapta a la constitució fluórica, malenconiosa, lenta i simpàtica que es manifesta per asimetries, implantació dental incorrecta, paladar ogival i hiperlaxitud ligamentosa que es correspon amb el miasma sifilítico de Hahneman.
La Ambra grisea és un medicament de senilidad però també de transicions, retard en la dentició o retard a abandonar “el paquet”, està indicada en la vellesa prematura i en totes les situacions lligades a la senilidad. Uso un preparat anomenat Cerebrum compositum en butllofes, que porta tots els principis homeopáticos lligats a l’envelliment.
Terrors nocturns
La por és una emoció universal en l’ésser humà i probablement un senyal d’alarma arcaica i innata. Al marge que alguns pacients tenen motius més que sobrats per ser poregosos, a causa que han estat exposats a condicions de terror durant la seva criança, bé per procedir d’entorns aterridors com aquells que tenen pares maltractadors o abusius, la veritat és que existeixen persones més poregoses que unes altres. La constitució carbònica que en homeopatia es descriu com a grossos i fofos, però que poden ser conceptualitzats com parasimpáticos i lents són les constitucions més vulnerables a la por i a desenvolupar estructures fòbiques o evitativas en l’època d’adults.
La manifestació més comuna de la por en els nens, són sens dubte tres: la por a estar sol, la por a la foscor i el terror nocturn. Els tres símptomes solen anar units i solen respondre a medicaments de la sèrie carbònica com Calcarea carbonica o Kali carbonicum, tots dos com a tractaments de fons, però vull referir-me sobretot als terrors nocturns que es manifesten amb malsons.
El malson és un somni de caràcter terrorífic que sol despertar al soñante que no recupera l’estat de vigília fins al cap d’haver passat un cert temps i haver despertat del tot, de vegades és necessari ser despertat, de tan viscuts que són els continguts del malson, de manera que en certa manera el malson suposa la irrupció de material inconscient en la interfase de somni-vigília. Els materials que solen compondre aquests malsons són màgics i primitius, continguts de l’inconscient que àdhuc es troben actius entre els infants, de vegades monstres, fantasmes, vampirs o éssers mitològics alimentats per pel·lícules o narracions a les quals els nens s’exposen massa precoçment a causa de la ubiqüitat de la televisió i a la sobrecàrrega d’imatges a les quals es veuen sotmesos.
Aquest tipus de nens solen posseir una intensa vida imaginativa i presentar al·lucinacions hipnopómpicas (en despertar) i hipnagógicas (en dormir-se) molt viscudes i que solen recordar estant desperts confonent-les amb experiències reals en estat de vigília.
El Estramonium és el millor medicament homeopático antipesadilla, es tracta d’una solanácea (datura estramonium) els principis actius de la qual (com en el beleño i la belladona) són alcaloides ben coneguts pels metges, ja que tots ells contenen atropina. L’atropina és un agent anticolinérgico que té la capacitat d’induir una intoxicació del SNC amb hipertèrmia que pot anar des d’una psicosi amb deliri alucinatorio visual, fins a la mort. Les psicosis atropínicas han estat ben estudiades a partir de la intoxicació accidental de pacients que la ingerien i també a través de certes practiques psicodislépticas comunes en la conca mediterrània amb l’ús folcklórico dels extractes secs d’aquestes tres plantes, que s’utilitzaven per induir tràngols místics, midriasis i visions en el context de cerimònies rituals. L’atropina segueix utilitzant-se en medicina com midriatico i els seus derivats com la Buscapina com antiespásmodicos, no obstant això el beleño i la belladona han deixat d’utilitzar-se a causa de la seva toxicitat.
Les seves formes homeopáticas – no obstant això- posseeixen enormes indicacions en psiquiatria homeopática com antipsicóticos homeopáticos, d’ells el estramonio posseeix indicacions en els deliris de tipus religiós i el Hyosciamus (beleño) en la gelosia delirant o deliris eròtics (erotomania de Clerambault). La meva experiència no obstant això amb aquests fàrmacs es limita al tractament d’alguns casos d’estrès postraumático amb malsons terrorífics i en els malsons infantils. El estramonio homeopático (Estramonium Injeel Forte) juntament amb el Aconitum són els medicaments d’elecció amb aquests pacients infants que en cap cas haurien de ser tractats amb psicofármacos.

ALTERACIONS DE L’ESTAR CONCIENTE O ALERTA

ALTERACIONS DE L’ESTAR CONCIENTE O ALERTA

//NOTA // PSICOPATOLOGÍA

La consciència és la funció del cervell per mitjà de la qual ens percatamos dels esdeveniments externs i interns.
—> registra i associa —>per donar una resposta coherent i adequada (adaptació).

ESTAR CONCIENTE. Lúcid, alerta, ho podem observar. Quan s’altera l’estat és contrari: somnolència, estupor, obnubilación, o coma.

SER CONCIENTE. Dels nostres actes, és una referència interna. S’altera en demències, retard mental, etc. Aquest tipus de persones se’ls crida inimputables ja que no tenen consciència dels seus actes.

ALTERACIONS DE L’ESTAR CONCIENTE O ALERTA

Quan la substància reticular és afectada, s’entra en un estat de obnubilación o estupor, o coma.
En l’estat de COMA la informació aferente està bloquejada per que la substància reticular afectada fa que el cervell no respongui. No respon a estímuls externs.

L’ESTUPOR és un estat de consciència alterat on es presenta somnolència, llenguatge balbuceante, marxa atáxica, to muscular relaxat (baix).
Ambdues alteracions poden ser producte de:
• Traumatisme cranioencefàlic. (cop)
• Encefalitis (infecció).
• Accident vascular cerebral (embòlia).
• Intoxicació (per alcohol).
• Abscessos (col•lecció de material purulento).
En tots aquests casos la major part de les vegades el cervell s’inflama i intenta sortir per alguna part, així que pressiona cap avall, on es troba la substància reticular, cap al bulb provocant l’estupor o fins a coma. En tots dos casos la gravetat del dany depèn de la gravetat de la causa de l’alteració.
Els estats de coma són d’emergència mèdica, el 25% dels casos es moren.
L’adrenalina és un vasoconstrictor, això aprima les artèries, per tant augmenta la pressió arterial, i pot provocar una embòlia.
De la mort neuronal ningú torna.

ESTATS ESTUPUROS: Les seves manifestacions
Estat confusional on el cervell està afectat.
A) AGITAT. Productiu = positiu inquiet, es mou molt, té al•lucinacions, idees delirants, agitació psicomotriu. Pot ser agressiu.
B) INHIBIT. Negatiu.
Mutisme, negativismo (diu no), flexibilitat cérea (emmotllable), catatónico (es pot quedar en una sola posició per llargs períodes de temps), estereotipicias (conducta motora repetitiva simple), manierismes (conducta motora repetitiva complexa).
Els anteriors són també anomenats símptomes negatius.
En un estudi i per verificar l’ORIENTACIÓ del pacient es pregunta per:
• Temps
• Espai
• Situació
• Persona
D’aquests estats el pacient es pot recuperar depenent de les causes, i les conseqüències poden ser:

Cervell: 1.Sense dany
2. Amb dany: des de petita lesió fins a mort cerebral.

SINDROME DE KORSAKOFF
És la síndrome amnésico alcohòlic, també es presenta l’estat confusional per intoxicació, però és bàsicament la perduda de la memòria temporal. Pot instal•lar-se indefinidament quan no s’administra amb oportunitat complex vitamínico B, i principalment tiamina (hipocamp danyat).
L’alcohol produeix aquestes lesions:
• Polineuropatía perifèrica (perden la sensibilitat i algunes vegades fins a control en mans i peus).
• Atàxia cerebel•losa (per destrucció de neurones).
• Nistagmo (moviment repetitiu dels ulls).
• Paràlisi ocular.
• Algias (dolor).
• Paresias (disminució de la funció).
• Parestèsies (sensibilitat alterada).
• Miopaties (dolor muscular).
• Algunes altres afectacions:
• Hipòxia, falta d’oxigen.
• Hipoglucèmia, falta de sucre —> provoca confusió.
• Qualsevol lesió important del fetge o els ronyons, doncs si no funcionen correctament s’acumulen substàncies de deixalla i provoquen l’estat d’estupor.
Orientació
És la capacitat que li permet a l’individu percatarse de:
• Instant en què viu.
• Lloc on es troba.
• Situació a la qual està subjecte.
• Persona que és ell, qui és ell.
L’orientació necessita per al seu acompliment de:
• un estat clar de consciència
• Apropiada percepció

DESORIENTACIÓ TEMPORAL
En estats alterats com el maniaco (alegre i hedónico), o els depressiu (tristesa i anhedonia), l’orientació en el temps i la seva percepció es troben afectats; a això se li crida Desorientació temporal i per exemple, per a una persona en estat maniaco el temps es percep accelerat, i en canvi pel qual està en estat deprimit el temps passa molt lentament.
La Percepció de temps també es pot alterar per ingerir alcohol, drogues com el LSD, fongs, i encara esquizofrènia.
En l’esquizofrènia per exemple, es presenten dos fenòmens:
• “el ja viscut”.– que és gairebé sempre és producte d’una epilèpsia en el lòbul, i també són coneguts com a enganys en la memòria. Qui els presenta diu: “això ja ho vaig viure” o “ai he estat en aquest lloc”
• “el mai viscut”.- “mai he vingut aquí” cuado aquesta afirmació és falsa.
L’anterior es presenta per alteracions en el lòbul temporal.

DESORIENTACIÓ ESPACIAL (LLOC)
Ja és conegut que les dones tenen millor orientació espacial que els homes, i que per a elles el treball amb mapes no resulta igual de fàcil. L o que succeeix és que existeix predominança de l’hemisferi dret, és per això que es diu que la dona desenvolupa un sentit intuïtiu i és més emocional.
D’altra banda en l’home l’hemisferi esquerre és que predomina, i es va més pel raonament i el càlcul, és per això que treballen millor amb els mapes que les dones.
Es presenten quant a espai alteracions:
• Estats cunfusionales.
• Agnòsia espacial (topo agnòsia )
• Prosopagnosia (cares)
• Micropsias—es veuen els objectes més petits.
• Macropsias—es veuen els objectes més grans.
• Teleópsias—es perceben les cosa més lluny.
• Dismegalopsias—quan una part és major i una altra menor.
• Una doble visió, com la diplopía, però aquestes és una lesió per la musculatura en els ulls, la doble visió és per alguna lesió occipital.
De fet, totes les alteracions anteriors es presenten per una alteració en el lòbul occipital.

DESORIETNACIÓN SITUACIONAL
Es refereix a la situació o moment vivencial que el subjecte experimenta en una circumstància específica; en la majoria dels casos quan es presenta una alteració, l’individu pot sentir que es troba en una altra situació totalment fora de context.

DESORIENTACIÓ EN PERSONA
• Esquema corporal. Com ens percebem a nosaltres mateixos i com ens veuen. Com percebem els límits del nostre cos, els quals es poden perdre sota alguna alteració.
Altres exemples són l’anorèxia i la bulímia; en l’anorèxia hi ha un trastorn de la imatge corporal i no es menja, en canvi en la bulímia es menja compulsivament però pels sentiments de culpa es provoquen el vòmit, fa exercici, utilitza laxants i diuréticos.
Consciència del cos. Pot incrementar s’i adquirir un sentiment de poder i llibertar com en la dansa, gimnàstica, meditació, etc. Els seus trastorns poden ser
• Somatomorfos, com el hipocondríaco, que sempre creu que està malalt.
• Per lesions cerebrals. Hemiplegia, meitat del cos sense força; però la hemisomatoagnosia és quan l’individu no percep la meitat del seu cos alteració en el lòbul parietal.
• Localització dels estímuls del cos. No reconeix la informació.
• Autoidentidad. L’ésser humà es reconeix com a diferent davant els altres, amb característiques pròpies i aquest procés d’individualització es completa amb la maduresa. (orientació autopsíquica) es refereix al fet que sabem que el nostre passat ens pertany. Amb els seus errors, pensaments, creences, vivències, etc. Abastant a més la continuïtat de la pròpia història.
Pensament i llenguatge

EL PENSAMENT: és l’activitat mental que produeix idees, en general, com a paraules, usant a més de capacitats com la imaginació, avaluació, planeación, creació i desitjos, entre unes altres.
Per parlar es necessita:
A) Integritat en la musculatura facial i ossos.
B) Integritat en l’aparell de fonació (fono auricular):

TRASTORNS ARTICULESSIS
No són trastorns del pensament, ja que les capacitats en aquesta àrea estan integres, sinó més aviat són producte d’una alteració en l’aparell fono articular.

• Afonia (sense veu)
• Disfonía (ronquera)
• Disartria (no pot articular correctament per lesió en els músculs de la cara, per exemple, una lesió en els còndils mandibulars).
• Quequesa
• Tartajeo (barrejar lletres).
• Logoclonía (quequeig al final de la paraula)

AFÀSIA
Pèrdua de la capacitat per a la comunicació verbal per una lesió o disfunció cerebral. El problema es troba en l’escorça cerebral.
(el llenguatge és un reflex del pensament)

Centre del parla ==> en l’hemisferi dominant

Dis, disfasia és dany parcial
A, afàsia és dany total

1) Afàsia no fluïda.
Disminueix la velocitat del parla, utilitza frases curtes. Es presenta per:
• Bradilalia (parla lent)
• Bradipsiquia (pensament lent)

2) Afàsia fluïda.
Augment en la velocitat en la parla
• Taquilalia (parla ràpid)
• Taquipsiquia (el seu pensament és molt ràpid hi ha una pressió per parlar molt i raidamente.
La persona és verborréica o logorréica, doncs parla molt (“diarrea mental”)

A) Afàsia de Brocca
(Motora) El subjecte entén el que se li diu, però no ho pot expressar, té les manifestacions de l’afàsia no fluïda. Presenta dificultat per descriure o relatar. L’àrea de Brocca es troba en el lòbul frontal dominant, en general esquerre, en la seva part inferior. L’afàsia de Brocca és producte d’un infart (mort) en aquest tros de teixit. Brocca és el nom de qui va descobrir aquesta anomalia, en estudiar els cervells dels seus pacients morts.

B) Afàsia de Wernicke
(Sensitiva o comprensiva) El subjecte parla incoherentment, no entén; no té capacitat per entendre, interpretar o comprendre el que se li diu. L’àrea de Wernicke es troba en el lòbul temporal de l’hemisferi dominant.

Altres afàsies:
• Afàsia per repetir paraules.
• Afàsia global (alteracions en totes les àrees del llenguatge) tant expressiva, comprensiva i la capacitat de repetir nominar (donar nom a les coses), llegir en veu alta, comprensió de lectura i escriptura. Llenguatge esteriotipado.
• Afàsia anómica (afàsia per nomenar objectes)
• Afàsia per llegir (alexia o dislèxia)
• Afàsia per escriure (agrafia o disgrafia)
• Afàsia per calcular (acalculia)
• Síndrome de Gerstmann. Agnòsia per als dits, confon dreta-esquerra i acalculia. (Totes són lesions corticales)

Temes de Medicines

COOPERIS en el seu desig de ser útil, iniciem un apartad en el nostre blocs sobre els següents temes tots ells dirigits pel Dr. Francisco Oliva Diplomat per la Facultat de medicina Homeopática Anglesa i membre permanent de la Britsh Guid of Drugless Practitioners i Titulat per la Fundació Europea de Medicines Alternatives.
Informació bàsica medica sobre diferents símptomes de malalties i informació sobre la medicina homeopática.
Aquestes publicacions no pretén de cap manera substituir al metge, tot el contrari, volem ser informadors elementals en el camp de la medicina.
La informació que en successives publicacions apareixeran, són de rigorosa informació científica, són extretes del temari de Anatomía Patológica, Clínica Homeopática, Patologia mèdica, Matèria mèdica homeopática entre altres, matèries estudiades durant els tres anys de la diplomatura de Medicina Homeopática i els estudis de Auxiliar Sanitario, experiències durant la meva vida laboral i revistes científiques (JANO, FORMACION MEDICA CONTINUADA, MEDICINA CLINICA, ANNALS OF INTERNAL MEDICINE, THE LANCET, Y DIVERSAS REVISTAS HOMEOPATICAS) .
Els temes de Medicina Interna, són en la seva major part del Tractat de Medicina Interna del Professor Harrison, Professor Farreras i del Laboratori Merck.
També s’inclouran temes de prestigiosos professors de medicina homeopática de Mèxic, Argentina, Espanya i Alemania

Primers temis
01.-Alteracions de l’estar
02.-Anormalitat i malalties
03.-Ansietat i Angoixa
04.-Asfasia
05.-Aspectes clínics i terapèutics del trastorns Bipolar tipus II
06.-Clamida
07.-Cromosomes i malalties
08.-Debilitat muscular
09.-Desenvolupament i trastorns de l’etapa escolar
10.-Diagnòstic i sistema de classificació en Psicologia Infantil
11.-Dificultats de detecció i diagnòstic del trastorn de *asperger
12.-Dolor Crònic
13.-Dolor abdominal
14.-El Canvi Climàtic també afecta a la salut mental
15.-L’estudi dels cromosomes humans
16.-El valor dels símptomes en Homeopatia
17.-Elaboració dels antecedents
18.-Malaltia bipolar
19.-Malalties de les neuromas
20.-Malalties genètiques
21.-Febre i hipertèrmia
22.-Hipòxia
23.-Infeccions d’estructures profundes del coll
24.-Infeccions de les vies respiratòries superiors
25.-Influència dels riscos ambientals i laborals
26.-L’homeopatia
27.-Els principals impactes del canvi climatològic en la salut mental
28.-Patogènia
29.-Raonament clínic
30.-Sinusitis
31.-Tos
32.-Trastorns bipolars infantils
33.-Trastorns genètics
34.-Trastorns per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)
35.-Tractament homeopático dels trastorns mentals
36.-Ús de fàrmacs en ancians

Francisco Oliva

Aquest bloc està gestionat per En Francesc Oliva.

President de l’Associació Tarraco en Defensa de les Persones Usuàries i Consumidores de Tarragona, el Camp i el Priorat en projecció de tota Catalunya.

ATPCUPT – Associació Tarraco de Protecció als Consumidors i Usuaris de la Província de Tarragona
C. Riu Llobregat – Bloc 2 Escala 9 5è 2a
43006 – Tarragona
Telf.: 977 550 030
Adreça electrònica:atpcupt@tinet.cat
Tarragonès
Direcció web:http://usuaris.tinet.org/atpcupt/indice.htm
President. Sr. Francisco Oliva   Tel. Núm. 606 135 764