Activitats realitzades a l’aula

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/b7f2IAyTxGc" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

A l’escola vem realitzar dues activitats relacionades amb l’esquema corporal.

PRIMERA ACTIVITAT: Les parts de la cara

A cada infant se li dóna una fotocopia tamany din A4 de la seva cara. Nosaltres vem treballar amb les aquarel·les, fent-lis pintar la part de la cara que els hi anàvem indicant: cabell, ulls, orelles, boca…

OBJECTIU: Reconèixer i identificar les parts de la cara.

SEGONA ACTIVITAT: Explora els 5 sentits.

Aquesta activitat hi ha 5 taules, cadascuna corresponent als diferents sentits: oïda, vista, olfacte, gust i tacte.

A cada taula hi trobem diferents materials que els infants poden explorar, escoltar, mirar, olorar, tastar i tocar.

OBJECTIU: Fomentar la descoberta dels cinc sentits.

En Joan Petit

La cançó tradicional “En Joan Petit” és una dansa que treballa diferents parts de l’esquema corporal. A l’aula ja haurem treballat la cançó, tot escoltant-la amb el radio CD i ballant al so de la música. Podem proposar una activitat complementària amb un audiovisual.

OBJECTIU: Reconèixer les diferents parts del cos.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/1rBWt0Ou-8Q" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

En Joan Petit

En Jan petit

EN JOAN PETIT

En Joan petit quan balla
Balla, balla, balla
En Joan petit quan balla
balla amb el dit,
amb el dit, dit, dit
ara balla en Jan petit.

En Jan petit quan balla
balla, balla, balla
En Jan petit quan balla
balla amb la mà,
amb la mà, mà, mà,
amb el dit, dit dit
ara balla en Joan petit.

En Joan petit quan balla
balla, balla, balla
en Joan petit quan balla
balla amb el colze,
amb  el colze, colze, colze
amb sa mà, mà, mà,
amb el dit, dit dit
ara balla en Joan petit.

En Joan petit quan balla
balla, balla, balla
en Joan petit quan balla
balla amb el peu,
amb el peu, peu, peu
amb el colze, colze, colze
amb la mà, mà, mà,
amb el dit, dit dit
ara balla en Joan petit.

En Joan petit quan balla
balla, balla, balla
En Joan petit quan balla
balla amb la (cama, el genoll, el cap, la panxa, el cul…)

ACTIVITAT JCLIC

SEGONA ACTIVITAT: Sàlix i els sentits

Aquesta activitat JClic, està pensada per facilitar el treball dels sentits. El fil conductor és un personatge de ficció, en Sàlix, que introdueix cada sentit i proposa diverses activitats. Consta d’un total de 5 apartats, un per cadascun dels sentits: vista, oïda, olfacte, gust i tacte.

La nostra proposta de treball és agafar a un grup reduït de 5 infants i portar-los a la biblioteca de l’escola, on tenim l’ordinador. Escollirem les activitats més adequades a la seva edat (puzzle, relació de parelles, memoria d’imatges…) i treballarem un cop més l’esquema corporal.

<a href=”

“>

ACTIVITAT JCLIC

PRIMERA ACTIVITAT: El cos

En aquest JClic hi trobem diverses activitats, totes elles relacionades amb el coneixement d’algunes de les parts bàsiques del cos humà.
La nostra proposta de treball és agafar a un grup reduït de 5 infants i portar-los a la biblioteca de l’escola, on tenim l’ordinador. Escollirem les activitats més adequades a la seva edat (puzzle, relació de parelles, memoria d’imatges…) i treballarem un cop més l’esquema corporal.

<a href=”

“>

Poema audiovisual

Prèviament a l’aula, hem treballat el poema “El cos” d’en Joan Amades. Els hi hem llegit als infants i hem anat assenyalant les parts del cos que el poema va descrivint. Aquest video ens permet crear una activitat complementària.

A través de l’ordinador els infants podran escoltar i visualitzar amb imatges el poema que ja coneixen.

OBJECTIU: Reconèixer i identificar les diferents parts del cos.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/52vwCzj_7QE" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

PROJECTE

Centre d’interès: L’esquema corporal

Identificació: Etapa: Infantil , primer cicle, nivell 2-3 anys

INTRODUCCIÓ

Les propostes presentades en aquesta unitat didàctica, tenen com a referència l’esquema corporal, per tal que els infants puguin interioritzar les parts fonamentals del seu propi cos. Tanmateix treballarem continguts relacionats amb la necessitat de tenir cura del propi cos. Tot això els ajudarà a crear les bases necessàries per l’adquisició d’hàbits i actituds adequades respecte a la propia salut.

METODOLOGIA

Partint dels coneixements previs de l’infant, presentarem activitats que puguin captivar el seu interès i que relacionin amb les diferents experiències adquirides anteriorment.

Tot i que no existeix mètode únic per treballar en aquesta etapa, creiem que la perspectiva globalitzadora és la més adequada per tal que els aprenentatges que realitzin els infants siguin significatius.

És imprescindible destacar la importància que té el joc com a activitat en aquesta etapa, creant un ambient motivador i amb grans possibilitats de que l’infant estableixi relacions significatives.

A través del joc, l’acció i l’experimentació volem que l’infant descobreixi propietats i relacions, per tal d’anar construïnt nous coneixements.

Objectiu general:

– Reconèixer i identificar la imatge corporal global i discriminar les diferents parts del cos.parts del cos