Author Archives: Mercè Lleixà

Coeducació

Coeducació

“L’educació primària s’organitzarà d’acord amb els principis d’educació comuna i la implantació d’un nou model model educatiu basat en la filosofia coeducadora que disminueixi el sexisme i l’androcentrisme, el reconeixement de la diversitat afectivosexual i la valoració crítica de les desigualtats, així com l’atenció a la diversitat de l’alumnat, amb la finalitat que pugui assolir els objectius de l’etapa.” (Decret 142/2007, de 26 de juny, pàg.21822, article 1, punt 1.3)