Bloc Sostenible

El propòsit d’ aquest Bloc és el de fer un recull de recursos TIC relacionats amb el medi ambient des d’ un enfoc sostenibilista amb la finalitat de disposar de materials que poden ser utilitzats com activitats d’ ensenyament- aprenentatge a l’ aula de Ciències Socials.

Ves-hi

L’hort, un entorn d’aprenentatge

Anàlisi, reflexió i aprofundiment sobre el treball de l’hort en l’educació científica a les etapes d’infantil i de primària:
• una ciència que ensenya a pensar. Els models científics.
• una ciència que ensenya a fer. El treball experimental dins i fora de l’aula.
• una ciència que ensenya a utilitzar tots els llenguatges per aprendre ciències. Les bones preguntes. El diàleg disciplinar

Ves-hi

Escola Verda Activa

Escola Verda Activa (SES se Sant Llorenç de Morunys) és un bloc de notícies i recursos que pretén incentivar la participació activa i sostenible de la nostra comunitat, però sobretot pretén motivar-nos tots plegats a actuar per un futur millor, ja que creiem que l’educació té un paper important per a la transformació de la societat.

Ves-hi

Educació per a la sostenibilitat

El nostre insitut l’IES BAIX PENEDÈS del Vendrell (Tarragona) forma part del projecte Escoles Verdes des de l’any 2001. L’Olga Villagrasa Flores, biòloga, és la Dinamitzadora d’Escoles Verdes des del 2004. Funcionem mitjançant un Comitè Ambiental format per 3 o 4 dotzenes d’alumnes i un parell de professors que ens reunim els divendres desprès de classe per maquinar activitats relacionades amb la cura i respecte del nostre entorn implicant al màxim de membres de la comunitat educativa que sigui possible. Alguns exemples són: teatre, concursos literaris, reciclatge de paper a les classes, delegats verds, plantació d’arbres al pati de l’escola, participació en el Projecte Rius (www.projecterius.org), …

Ves-hi

El paper

El nostre centre participa des del curs 05/06 del programa Re-paper impulsat des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Aquest curs, vàrem decidir aprofundir en el tema del paper i fer una revista on es reculli la fabricació, la història, el reciclatge i els problemes ecològics que comporta l’ús del paper.
Bassant-nos en les pautes de treball cooperatiu, impulsat en el centre des del curs anterior, i un cop recollides les valoracions fetes per els/les mestres, ens vàrem decidir a endegar el projecte.
A més dels grups cooperatius, formats per 4/5 alumnes des de segon a sisè de primària, vam impulsar la figura de l’especialista, aquest estava encarregat de cercar una informació concreta ( història del paper, fabricació,…) que calia que aprengués molt bé, doncs en retornar al grup caldria que l’exposes als seus companys/es.
El treball està plantejat transversalment des de diferents àrees, així trobem objectius de l’àrea de català ( ortogràfics, tipologia textual,…), de l’àrea de medi natural, com de plàstica.
El fil conductor del treball està bassat en les TIC.

Ves-hi
Ves-hi

L’espai verd de l’IES Bellvitge

Som un grup d’alumnes, de professors i de personal no docent que treballem junts des de començament del curs 2006-2007 per tal de desenvolupar l’Educació Ambiental en el nostre currículum, en el funcionament i la gestió del centre i en la nostra relació amb l’entorn.
Difonem les nostres activitats mitjançant un suro al vestíbul de l’institut i un blog en el qual participem tots: alumnes i professors.

Ves-hi

AGENDA21 CEIP ANTONI BERGOS, Projecte de monitorització d’un niu de la cigonya

L’objectiu d’aquest projecte és el de dotar al CEIP Antoni Bergós d’un equipament audiovisual que permeti, a mestres i alumnes, fer un seguiment al llarg de tot el procés biològic de reproducció de la cigonya, podent desenvolupar activitats dins de l’àrea de les ciències naturals de manera transversal a tots els nivell educatius del Centre.

Ves-hi