Ens relacionem. El sistema nerviós.

sistema_nervioso1.jpg

El SN s’encarrega de dirigir la funció de relació.

  • Rep informació de l’exterior (sentits),  l’analitza i ordena respostes a adequades (cervell) que solen ser moviments (ap. locomotor)
  • Fa que tots els òrgans, sistemes i aparells treballin de manera coordinada.
  • La informació viatja pels nervis mitjançant impulsos nerviosos (senyals molt febles però de transmissió molt ràpida)

PARTS

Encèfal: Conjunt d’organs del sistema nerviós protegits pels ossos del crani. (funcions)encefal.png

cervell :

  • percebre el que passa al voltant
  • controlar els actes voluntaris (caminar, parlar,… , raonar, pensar, memoritzar, ….)
  • està relacionat amb els sentiments.

cerebel:

  • coordina els moviments del cos.

bulb raquidi:

  • Controla l’activitat dels òrgans interns que funcionen de manera involuntària: respiració, batec del cor, moviments intestinals…

Medul·la espinal: Conjunt de fibres nervioses que comuniquen l’encèfal amb tot el cos.
Es troba a l’esquena, protegida per la columna vertebral.medula.png
Hi ha dos tipus de nervis a la medul·la: sensitius i motors.

n. sensitius: van dels sentits fins a la medul·la i continuen fins el cervell. Transporten els impulsos nerviosos dels sentits (estímuls).

n. motors: van del cervell fins a la medul·la i continuen fins els músculs de tot el cos. Transporten els impulsos nerviosos del cervell (respostes)

Sistema nerviós (dossier)

Descarregueu aquest dossier al vostre ordinador.

Dossier del sistema nerviós.

Busqueu les respostes al llibre o a internet.

Amb el Word o un programa similar, completeu-lo.

Poseu el vostre nom i cognom a la portada

Imprimiu en paper, són 8 pàgines (4 fulls a doble cara).

Entregueu al profe (conta nota positiva).

Que vagi de gust!

Data límit d’entrega “classe de dimecres 22 d’octubre”.
Data límit d’entrega “classe de dimecres 29 d’octubre”.