Ens relacionem. El sistema nerviós.

sistema_nervioso1.jpg

El SN s’encarrega de dirigir la funció de relació.

  • Rep informació de l’exterior (sentits),  l’analitza i ordena respostes a adequades (cervell) que solen ser moviments (ap. locomotor)
  • Fa que tots els òrgans, sistemes i aparells treballin de manera coordinada.
  • La informació viatja pels nervis mitjançant impulsos nerviosos (senyals molt febles però de transmissió molt ràpida)

PARTS

Encèfal: Conjunt d’organs del sistema nerviós protegits pels ossos del crani. (funcions)encefal.png

cervell :

  • percebre el que passa al voltant
  • controlar els actes voluntaris (caminar, parlar,… , raonar, pensar, memoritzar, ….)
  • està relacionat amb els sentiments.

cerebel:

  • coordina els moviments del cos.

bulb raquidi:

  • Controla l’activitat dels òrgans interns que funcionen de manera involuntària: respiració, batec del cor, moviments intestinals…

Medul·la espinal: Conjunt de fibres nervioses que comuniquen l’encèfal amb tot el cos.
Es troba a l’esquena, protegida per la columna vertebral.medula.png
Hi ha dos tipus de nervis a la medul·la: sensitius i motors.

n. sensitius: van dels sentits fins a la medul·la i continuen fins el cervell. Transporten els impulsos nerviosos dels sentits (estímuls).

n. motors: van del cervell fins a la medul·la i continuen fins els músculs de tot el cos. Transporten els impulsos nerviosos del cervell (respostes)