UNITAT 1: què és la música

unitat13r

CONTINGUTS

Què és la música

Característiques pròpies de la música

L’itinerari fins arribar al públic

La relació compositor-intèrpret-públic

Les versions

Usos de la música en societat

Música funcional

Música de circumstància

Sintonia

Banda sonora

Música incidental

Música artística

La classificació de la música: els gèneres musicals


MATERIAL COMPLEMENTARI

Unitat 1: Què és la música (PDF)

Exercici: Mapa conceptual sobre l’tinerari fins al públic

Mapa conceptual: La classificació de les obres musicals