Aplicacions a l’aula

L’activitat se centra en l’enviament d’un vídeo amb contingut per tal de fer l’enviament de deures de forma digital. 

Es parteix de la base que per aquesta classe l’ús del mòbil no està permesa per raons de conducta. Així, es planteja l’enviament d’un contingut per mail amb l’objectiu que ells desenvolupin una activitat fent servir l’app Pixton.

Per part del docent s’ha dut a terme un vídeo emprant Windows Movie Maker que té text, indicacions del professor i imatges d’il·lustracions  per a la classe de Lengua y Literatura Castellanas de 4rt de la ESO; el contingut emprat és la literatura Medieval i, més concretament, El Cid.

Després d’impartir el contingut a classe es fa l’enviament del vídeo. El mateix comença amb un àudio per part de la professora indicant el que es farà, que és mostrar un text de forma escrita i acompanyat per música medieval d’una part del Cantar del Mio Cid, l’acomiadament de la seva família per marxar. El vídeo acaba amb un àudio per part de la docent explicant que han de convertir aquest text en un còmic emprant l’app Pixton.

El valor educatiu del vídeo en sí és limitat, ja que el que es fa és posar en coneixement dels alumnes una part del text estudiat, acompanyat per música medieval, el que el fa més motivador.

El fet d’enviar aquest vídeo per fer deures els motiva, ja que queda lluny dels llibres de text i poden emprar eines que de veritat el motiven.

El que resulta vertaderament motivador per a ells és emprar l’app Pixton. Aquesta App els permet desenvolupar la seva cretivitat a partir d’un contingut donat. A més, aprenen sobre personatges i creació de diàlegs, contribuint a l’assumció de competències d’aquesta assignatura (escriure, estructura de les narracions, característiques dels herois…).

Els gràfics que duran a terme els alumnes són d’alta qualitat per la pròpia App.

Tant Windows Movie Maker com Pixton són fàcils d’emprar pels alumnes i docents. En el cas de Windows Movie Maker, aquest és molt intuitiu. Per al cas de Pixton, les indicacions són progessives des del propi programa, així no resultarà difícil d’emprar pels alumnes.

 

 

Proposta didàctica amb TIC

Es tracta d’organitzar una activitat on es treballi la competènciadigital per adquirir coneixements de la materia. En aquest cas, l’activitat que es preveu està destinada a la materia de Llengua i literatura i será per a la classe de 4rt de la ESO. És un grup heterogeni amb dues persones amb afectacions a l’aprenentatge, TDHA. El fet d’emprar les noves tecnologies, contrinuirà també a intergrar-los al grup i que estiguin fent petites activitats per tal de concentrar-se.

L’activitat será fer un taulell a Pinterest amb infografies  d’ortografia i redactar una noticia sobre aquesta novetat de l’existència del taulell, presentant la mateixa i gravant-la. Així, es precissaran mòvils, estris de manualitats (retoladors, cartolines, tissores…), llibre de text on trobaran l’ortografia i un projector.

El profesor obrirà un compte de Pinterest de Llengua i literatura on els alumnes d’aquesta classe puguin entrar i editar. Es donarà un dossier i s’explicarà el funcionament d’aquesta xarxa.

En primer lloc, dividirem la classe de 18 alumnes en grups de 3. Quedaran 6 grups. Cadascun dels grups crearà en una cartolina DIN- A3 una composició dibuixada i amb dibuixos que també poden ser retallats de revistes d’una regla ortogràfica diferent.

Una vegada estiguin les 6 cartolines creades, cadascun dels grups fotografiarà la seva i la pujarà al taulell de Pinterest corresponent.

A continuació, cada grup redactarà una noticia sobre l’existència de taulells de Llengua i literatura al Pinterest, a més d’una presentación a mode d’informatiu. La redacció que tingui més nota será la que, finalment, serà llegida a la gravació. Entre tots els alumnes votaran a una persona de  tota la classe per a presentar i altra per a llegir la noticia.

Per últim, es gravarà la presentació i la noticia i es penjarà a la web del centre. Es miraran que els alumnes tinguin els permisos corresponents.

Així es resumiria l’activitat plantejada, que s’hauria d’explicar extensament als alumnes, juntament amb les regles d’ortografia i el funcionament de les eines a emprar.

 

L’agenda digital per Europa posa èmfasis en desenvolupar les competències digitals

Tot i que fins ara Europa ha invertit diners en desenvolupar la societat de la informació i del coneixement, en l‘Agenda Digital per Europa (Brussels, 19.05.2010 COM(2010) 245) reconeix que perduren una sèrie d’insuficiències que s’han de superar de cara a l’estratègia Europa 2020.

La gent que gaudeix de les tecnologies digitals, ja sigui com a ciutadans, consumidors o treballadors, es veu preocupada per la seguretat i la privacitat, l’accés insuficient a internet, una usabilitat insuficient, per la manca de coneixements rellevants o per la manca d’accessibilitat per a tots. Els europeus se senten frustrats quan les TIC no compleixen la seva promesa d’oferir millors serveis públics. Preocupa que, atès que Internet ha accelerat la competició per les inversions, l’ocupació i la influència econòmica a nivell mundial, Europa no es dota adequadament per prosperar en aquest sector de creixement de l’economia del coneixement.

Els experts han detectat 7 mancances i obstacles:

  • Mercats digitals fragmentats
  • Falta d’interoperabilitat
  • Augment del cibercrim i el risc d’una baixa confiança en les xarxes
  • Falta d’inversió en les xarxes
  • Insuficients esforços en recerca i innovació
  • Manca d’alfabetització digital i d’habilitats
  • Respostes fragmentades als canvis socials

A mesura que més tasques diàries es duen a terme en línia, per sol · licitar un lloc de treball, per al pagament d’impostos o reserva de bitllets de transport, l’ús d’Internet s’ha convertit en una part integral de la vida diària de molts europeus. No obstant això, 150 milions d’europeus – un 30% – mai han usat Internet. Sovint diuen que no tenen necessitat o que és massa car. Aquest grup està compost principalment de persones de 65 a 74 anys d’edat, les persones amb baixos ingressos, els aturats i els menys formats.

En molts casos, la bretxa es deu a la falta d’habilitat de l’usuari, com ara l’alfabetització digital i mediàtica, no només per a l’ocupació, sinó també per aprendre, crear, participar i tenir confiança i discernir en l’ús dels mitjans digitals. L’accessibilitat i la usabilitat són també problemes per als europeus amb discapacitat. Superar aquesta bretxa digital pot ajudar que els membres dels grups socials desfavorits puguin participar en igualtat de condicions en la societat digital (inclosos els serveis d’interès directe per a ells, com ara l’aprenentatge a distància i electrònic, l’administració digital, la telemedicina) i fer front a la seva situació de desavantatge a través d’una major ocupabilitat. La competència digital és, doncs, una de les vuit competències clau que són fonamentals per als individus en una societat basada en el coneixement.

Al País Basc a això ho tenen clar: la societat digital és una condició “sine qua non” pel coneixement, la competitivitat i la inclusió. A l’Agenda Digital del País Basc 2015, així ho recullen, i dels 5 eixos estratègics (comunitat digital, e-empresa, serveis digitals avançats, Infraestructures, Gestió i promoció de l’Agenda Digital 2015) el 27,3% del pressupost és per fomentar la comunitat digital.

La Fundació iBit no és aliena a aquesta situació i des de l‘àrea de cibersocietat fa temps que es duen a terme projectes per reduir les mancances d’alfabetització digital en diferents sectors.

Text de: http://blog.fundaciobit.org/lagenda-digital-per-europa-posa-emfasis-en-desenvolupar-les-competencies-digitals/

Qui sóc

Em dic Mari Carmen, però tothom em diu Maika. Sóc periodista i, encara que sempre he treballat a mitjans de Comunicació, he decidit dedicar-me a la meva gran pasió, la docència.

Actualment treballo com a professora de Llengua i Literatura a un institut de secundària.

D’entre  les meves aficions destaquen el pilates i el senderisme, encara que no tinc massa temps degut a que estic sempre estudiant o treballant.

D’aquest curs sobre competències digitals  espero aprendre i reciclar-me una mica,per tal d’adaptar la meva metodologia d’ensenyament, de cara a motivar als alumnes.