3r

A Cicle Mitjà el que més ens agrada és cantar. Però per fer-ho bé hem après les normes bàsiques per a emetre correctament la veu. També ens agrada molt ballar i, sobretot, tocar els instruments de percussió de classe.

Com ja comencem a ser grans hem d’aprendre a escriure correctament el llenguatge musical i, com costa una mica, ens hi hem d’esforçar més.

En aquest cicle els continguts del currículum de música s’agrupen en dos grans blocs:

Explorar i percebre
•Identificació de la varietat de sons, músiques, moviments corporals i tecnologies que utilitzen els músics en l’expressió musical
•Reconeixement de famílies instrumentals
•Exploració i diàleg de com els músics i ballarins expressen, mitjançant la música i la dansa, idees i emocions molt properes a les nostres experiències
•Reconeixement de cançons i danses populars de Catalunya i d’arreu
•Interès per la recerca d’informació ( individual i col.lectiva) sobre compositors, intèrprets, festivals de música i manifestacions musicals
•Reconeixement de petites formes musicals, de qualitats del so, d’instruments i formacions instrumentals i vocals en peces musicals
•Reconeixement i representació d’elements musicals a través del moviment corporal
•Percepció que a través de la implicació i de la constància s’arriba a la satisfacció en la comprensió, interpretació i creació musical

Interpretar i crear
•Interpretació, improvització i creació de cançons a una i més veus, danses, jocs motrius, desenvolupant l’afinació, la dicció, la tècnica vocal, instrumental i corporal i la coordinació tant individual com col.lectiva
•Interpretació de danses i cançons tradicionals catalanes i d’altres països
•Composició individual i col.lectiva de cançons, músiques i coreografies utilitzant materials i instruments de percussió diversos, inclosos els recursos TIC i audiovisuals
•Elaboració de produccions musicals a partir de la percepció sensorial, la imaginació, les experiències, la realitat, les idees i les emocions, tot preveient recursos necessaris i avançant amb confiança i satisfacció en el procés de producció
•Utilització progressiva de la grafia musical convencional en la lectura, interpretació i creació de partitures senzilles
•Interès, valoració i respecte pel fet musical propi i dels altres
•Acceptació i adaptació de les pròpies possibilitats davant de la producció, creació i interpretació musical

Hola nens i nenes de la classe de 3r. Benvinguts al vostre espai del bloc de música.