Alguns alumnes requereixen una motivació per expressar-se oralment i compartir situacions de la seva vida quotidiana. El fet d’utilitzar una tablet pot motivar la voluntat comunicativa en situacions variades, a més de fomentar l’expressió en diversos formats.

A l’escola d’educació especial de Can Vila (Mollet del Vallés) el departament de logopèdia ha posat en pràctica el treball amb una tablet dins de l’entorn de treball de comunicació amb un alumne de 9 anys que té parla, però no té desenvolupada la intenció comunicativa:

 • En la interacció amb l’altre fa un llenguatge ecolàlic i sempre repeteix allò que li diuen. No sap respondre les preguntes. És per això que aquest discurs no resulta funcional.
 • Fa servir un llenguatge espontani en forma de monòlegs amb frases estereotipades
 • No fa el servir el llenguatge per relacionar-se ni demanar coses.

La tablet és de l’usuari i s’ha utilitzat a les sessions de logopèdia, a la classe i a casa.

L’activitat que es planteja tracta de recollir en forma de llibre les activitats que es porten a terme al seu grup classe i a logopèdia i treballar-les en diferents formats (video, imatge, text…) per desprès explicar-les en els diferents entorns (a casa, a logopèdia, a classe).

L’ús de la tablet en general el motiva molt però tendeix a aïllar-se amb ella amb diferents jocs. L’ús de l’app Story Creator li possibilita fer un ús diferent de la tablet que implica compartir i comunicar-se amb els altres i fer-ho, a més a més, tot gravant la veu en primera persona sense haver de copiar el llenguatge de l’adult.

esquema amb pictogramesLa planificació de les activitats que es treballaran a l’aula es fa tot fent servir l’app Mindomo, que permet crear mapes mentals i conceptuals i introduir imatge, text, vídeo, música i hipervincles. Tanmateix es pot exportar com a imatge o PDF. D’aquesta manera s’ha fet un mapa de les activitats escolars a enregistrar amb pictogrames de l’SPC i així poder seguir un ordre a l’hora de saber quina activitat toca enregistrar i desenvolupar.

A continuació es pauta la seqüència d’accions a fer amb l’app Story Creator.
Es tracta d’un procés d’entrenament en cada una d’aquestes accions. La repetició d’aquestes tasques amb l’app l’ajuda a anticipar la successió de possibles actuacions a fer.nen i ipad

La seqüència de cada activitat escolar treballada en el book en múltiples formats inclou: foto del pictograma + vídeo de l’activitat + una foto de l’activitat/ foto d’un dibuix /dibuix personal:

 • Primerament fem una foto del pictograma de l’SPC corresponent a l’activitat que enregistrarem en vídeo. A més escriu el nom tot copiant la paraula del pictograma (lectoescriptura) i també gravem la veu.
 • Desprès s’enregistra en vídeo l’activitat. Com a part del procés de motivació grava ell els companys però sempre i desprès el gravem nosaltres també per tal que ell pugui explicar en primera i tercera persona a nivell descriptiu i també d’opinió.
 • A continuació fa un dibuix o dibuixa a sobre d’una foto d’un dibuix per pintar relacionat amb l’activitat.
 • A més escriu per alguna cosa.
 • I finalment grava veu amb algun comentari.

A l’hora de compatir amb els seus companys el treball fet i relacionat amb cada activitat facilita que pugui tenir un rol protagonista (és un nen tímid) i així va mostrant allò que ha fet a cada full. Tot aprofitant que no se sent molt bé la veu enregistrada insistim per tal que digui allò que ha gravat en veu. Enfrontar-se a aquesta situació comunicativa li suposa un repte però la motivació en l’ús de l’app i el suport de la feina que mostra al grup li ha donat seguretat per poder fer-ho.

aula can vila

L’avaluació ha estat continuada i fa referència a diferents aspectes com ara:

 • La motivació i grau d’autonomia en l’ús de l’app. Es veu capaç de crear fulls, fer fotos de dibuixos que ha triat a l’ordinador per a pintar, seleccionar les opcions de gravació de veu i escriptura.
 • La integració d’un ordre de tasques a fer.
 • El llenguatge i l’expressió comunicativa:
  • Pel que fa a la intenció comunicativa, l’interès per compartir a la classe i  veure’s a si mateix en diferents activitats, li ha resultat gratificant tot i la seva timidesa.
  • Poder expressar-se de formes variades: en escrit, veu, escollir fotos o dibuixar.
  • Lectoescriptura: escriu tot deletrejant l’adult les paraules i desprès poder fer una lectora global de cada una d’elles gracies a l’imput auditiu.
  • Respecte al llenguatge oral, el fet de parlar en primera persona i sense haver de repetir allò que diu l’adult, ni que sigui per descriure amb una paraula cada full, ha suposat un punt important en la seva expressió tant impersonal.

Per últim, es donen unes pautes a la família per tal que el nen pugui compartir a casa el treball fet i a la vegada permet poder fer un book amb activitats que es fan a casa.

Apps utilitzades

story creator icona mindomo