En ocasions, ens trobem amb alumnes que senten frustració quan han d’abocar davant un paper en blanc una història de producció personal. Costa cercar maneres per motivar-los i que s’impliquin en la realització de la tasca. Els mestres de l’Escola d’Educació Especial Les Aigües de Mataró, van pensar que utilitzar l’aplicació Puppet Pals 2 amb les Ipad podia oferir als seus alumnes noves maneres de treballar continguts bàsics de l’expressió escrita (i tot el el que es deriva: vocabulari, estructuració de frases, estructuració del temps…) incorporant elements multimèdia que els engresquessin i generessin el compromís necessari per l’esforç que calia posar en la feina.

Imagen1L’experiència que comparteixen des d’aquest espai es contextualitza en el treball amb 5 alumnes de l’etapa de Secundària (d’entre 13 i 15 anys)  que pertanyen a grups classe diferents i es troben setmanalment en un agrupament flexible de llengua. Era la primera vegada que utilitzaven la tauleta. L’expectació i les ganes de feinejar amb ella van ser presents des de l’inici. Després de veure una presentació que va servir de suport per explicar com funcionava l’aplicació, per parelles van haver d’elaborar un guió sobre la història que després realitzarien amb la tauleta.

Compartir amb els alumnes la finalitat de les propostes que fem i donar valor a la planificació, garanteix obtenir millors resultats i, sobretot, un aprenentatge més profitós. A més a més, permet utilitzar recursos de suport variats que orientin els passos a tenir en compte en la creació d’una narració. En aquest cas van utilitzar aquesta fitxa de disseny.

Imagen2El pas del guió a la realització de la història va motivar molt als alumnes vers l’activitat d’escriure històries. Tot i que inicialment aquest era el principal objectiu que perseguíem amb l’ús de l’app seleccionada, aviat ens vam adonar que potenciava altres aspectes bàsics en l’educació dels alumnes. Mentre treballaven cooperativament, van haver de prendre decisions i negociar per arribar a acords entre ells, respectar el ritme i les dificultats dels companys, esforçar-se per realitzar una parla entenedora, l’autoestima… entre d’altres. Per descomptat, van aconseguir el producte final que, junts, s’havien proposat: la creació d’històries a partir d’uns personatges.

Per últim, la difusió dels vídeos fets pels alumnes en el bloc de l’etapa de Secundària els ha proporcionat oportunitats de sentir-se protagonistes i rebre el reconeixement de la resta de companys. Ha contribuït a millorar la seva autoestima i ha estat important pels autors.

App utilitzada