Aquest joc el fem amb l’Scratch.
Als alumnes els agrada bastant, ja que a més de jugar, sempre el pots millorar. Per exemple, es pot complicar augmentant la velocitat de la pilota a mesura que es marquen gols, pots decidir quan s’acaba el joc (quan un jugador marca un nombre determinat de gols o quan s’han jugat 10 pilotes…), fer que aparegui una pantalla de “Game Over” i que desapareguin tots els personatges al final…Tu ho proposes i ells decideixen.
A l’estar fet amb Scratch, es pot comprovar el funcionament del programa al moment i al ser aquest un llenguatge molt visual, els és molt fàcil de seguir

Aquí pots veure com l’hem fet:
https://youtu.be/odmDoYgNmBs

Per gravar la pantalla s’ha fet servir el programa SMRecorder i per editar el video, el MovieShow