Exercici tipus test

Hola a tothom! Faig memòria sobre l’exercici tipus test. Hi haurà unes preguntes amb tres possibles respostes on haureu d’encerclar la correcta. Podreu tenir apunts, llibre, llibreta, resums… es basa en tot el que hem treballat al tema 11.

Treballs voluntaris

Hola a tothom! Us presentem una nova opció de pujar nota! Si voleu podeu realitzar un o més treballs voluntaris per poder pujar nota! Aquests treballs mai baixarien nota. Hi ha 3 treballs com a opcions (d’aquests 3 podeu fer 0,1,2 o 3) :

1.-Fem de polítics: ex 7 pàg. 177. És un treball en grup on haureu d’nventar-vos  un partit polític i  decidir el seu nom, el logotip que el representarà i el programa electoral (conjunt de propostes )  que presentareu i algun cartell de propaganda. Haureu de triar si us presenteu per a l’escola, el municipi, Catalunya o Espanya. Depenent dels voluntaris es parlarà amb el mestre per establir les bases del treball.

2.- Història política catalana: Repàs i explicació.

3.- Història política espanyola: Repàs i explicació.

Data d’entrega dels treballs: 6/2/15

Per a més informació deixeu parleu amb la i el mestres o deixeu un comentari.

Debat de Política

Molt bona nit a tothom! Us paso els punts dels que tractarà el debat de divendres:

1. Llengua a les escoles : quina hauria de ser la llengua vehicular en els aprenentatges escolars? Per què?
2. Independència : Si o no ?  Per què? Què guanyem o perdem? Com hem de seguir?
3. Impostos: IVA, IRPF, etc. cal que pugin? podrien baixar? Hauríem d’implantar altres?
4. Homosexualitat: Com es veus les lleis per homosexuas (matrimoni, adopció, oportunitats…)?
5. Vivenda: Amb les dificultats econòmiques que estem passant molta gent no pot pagar; què es fa i que hauríem de fer?
6. Feina i atur: Com podem generar més llocs de treballs i minimitzar la gent que està a l’atur?
Recordeu que aquest debat estarà enfocat des de dos punts de vista: un personal i un del partit polític al que representeu (CIU, ERC, C’s, PSC, PPC, ICV, CUP…)
Que vagi molt bé i faig memòria per a tothom del fet més important que és l’argumentació i participació en el debat.

Deures dimarts 20/1

Bona tarda a tothom! Us recordo que per dimarts heu de portar informació de la política de Catalunya i Espanya en general i del partit polític que us ha tocat. Del partit polític cal portar informació sobre els seus símbols, colors, banderes, persones importants i ideologia (com pensen; es consideren de dretes, esquerres, centre; quina és la seva forma d’actuar, el seu full de ruta; etc.)

Examen 19/12/2014

Recordo per a tothom com serà l’examen:

 

L’examen es basa en tres exercicis:

1.- Comentari d’una piràmide de població (els exercicis fets, les preguntes donades, vistes altres… pot ajudar a fer un bon comentari).

2.- Vocabulari específic del tema (natalitat, població, migració, serveis…)

3.- Esquema dels tres sectors de la població activa.

 

Molta sort i ànims.

Deures tema 10 per dimarts 16/12/2014

Bona nit a tothom! US penjo aquí amb el permís de la Georgina les activitats plantejades per aquest tema.

Heu d’anar a aquest enllaç  http://www.idescat.cat/emex/?id=170834#h0 i mirar els gràfics de PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS PER SEXE 1998 – 2013 i el de MIGRACIONS

Per a el de PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS PER SEXE 1998 – 2013 teniu aquesta ajuda i l’estona de classe per dubtes

Copia les preguntes i respon:

* Què ens explica aquest gràfic lineal?

* Què indica l’eix horitzontal del gràfic? I l’eix vertical?

* Interpretem:

o Què indiquen la línia verda, vermella i blava del gràfic?

o Quin és l’any que hi havia més habitants a Hostalric? Quants n’hi havia?

o Quin any hi havia aproximadament el mateix nombre d’homes i dones a Hostalric? Indica el nombre.

o Què podem explicar globalment de la població d’Hostalric entre els anys 1998 i 2013?

El de Migracions vull un comentari personal vostre.

 

– Llegeix les següents definicions i digues si són VERITAT o FALS. En cas de ser FALS escriu-la correctament:

a. La población és el conjunt de persones que viuen en un lloc determinat.

b. La natalitat és el nombre de morts que es produeixen en un temps concret.

c. La immigració és el nombre de persones que marxen a un lloc.

d. La mortalitat és el nombre de persones que moren en un temps determinat.

e. La emigració és el nombre de perones que arriben a un lloc per viure-hi.

f. El creixement natural és la diferència que hi ha entre el nombre de naixements i el de morts o defuncions.

g. El creixement natural positiu és quan hi ha més defuncions que naixements.

h. El creixement natural negatiu és quan hi ha més defuncions que naixements.

i. El saldo migratori és la diferència entre el nombre de persones que arriben (immigració) i marxen (emigració) d’un territori.

 

Comentar piràmide de població donada per mi:

Us podeu ajudar d’aquestes preguntes per fer el vostre comentari:

–          Què podem veure en aquesta piràmide?

–          Com és la forma de la piràmide?

–          Hi ha molta diferencia entre homes i dones?

–          Quins creus que són els motius?

–          Quina és la franja d’edat que hi ha més homes?

–          Quina és la franja d’edat que hi ha menys homes?

–          Quina és la franja d’edat que hi ha més dones?

–          Quina és la franja d’edat que hi ha menys dones?

–          Coincideixen les dades?

–          Quins creus que són els motius?

–          Hi ha més homes o dones?

–          Quins creus que són els motius?

–          Com és la població activa de la piràmide?

–          Com és la població no activa?

–          Creus que és sostenible?

–          Com creus que pot influir la immigració i l’emigració?

–          Com creus que pot ser la població en un futur? Per què?

–          D’on creus que pot ser la piràmide?

–          Com creus que és la natalitat i la mortalitat?

–          Com creus què és l’esperança de vida?

–          Com creus que ha influït l’alimentació, les condicions higièniques i la medicina?

Examen Unitat 9 El relleu i el clima de Catalunya!

Bon dia a tothom! Aquest divendres hi la l’examen del tema 9 on caldrà saber:

-Les unitats de relleu de Catalunya (tres grans zones i les subunitats): No es farà un mapa ja que les petites proves de mapes ja les hem realitzat.

– Els rius: saber les xarxes hidrogràfiques.

– Saber diferenciar llacs, embassaments i llacunes.

– Les costes: característiques de les costes altes i les baixes.

– Clima: vocabulari (temps metereològic, clima, anemòmetre, pluviòmetre, gràfic de barres, rosa dels vents, penell, termòmetre, gràfic lineal i climograma) elements del clima, factors del clima.

– Saber interpretar un climograma.

– Quins són els climes de Catalunya i la vegetació que hi podem trobar.

 

Recordeu que és obligatori l’entrega de la llibreta amb totes les activitats fetes i corregides i amb els resums fets. Cal tenir present la seva presentació.

Molta sort!!!

Proposta activitats

Hola a tothom!

Seria aconsellable que tothom tingués fet i entés les següents activitats:

– Mapa de l’Espanya de les Autonomies (comunitats autònomes i 4 províncies de Catalunya) i el d’Europa política (diferenciant els països de la UE i els que no ho són; es pot fer pintant els de la UE i els altres no).

– Causes del creixement de la població espanyola (mirar llibre) i el decreixement actual (per què creieu que passa).

– Què vol dir densitat de població (pàg.192) i esperança de vida?

– Comparativa de piràmides de la població de la pàg.165 i exercici 3.

– Què significa població activa?

– Esquema de l’economia a Espanya.

– Faig memòria pàg.171.

– Explicació de les característiques de la població europea (factors de la distribució poc homogènia, envelliment de la població i diversitat cultural).

– La UE: breu història (com i quan neix? com està avui?…)

– Objectius de la UE.

– Faig memòria pàg. 199.

– Símbols: molt breu explicació (bandera i himne).

– Explicació de l’Euro en unes 5 línies com a molt i un mínim de 3.

 

Amb tot això estareu molt preparats per afrontar aquests temes. Que vagi molt bé!!!