Tag Archives: inspeccio

CIVb (Cos d’Inspectors Verds del “Baix”)

Durant l’optativa de 1r d’ESO, els alumnes d’Educació per la Sostenibilitat revisen l’ús dels recursos i la gestió dels residus a les aules, sobre tot pel que fa a:

-ús del paper

-ús de l’energia elèctrica

-aprofitament de l’energia calorífica de la calefacció

-ús de l’energia solar com a font de calor i de llum

Porten uns “estadillos” on prenen nota dels usos a cada aula del centre. Estudien les dades recollides i analitzen si l’ús que se’n fa és un ús sostenible.

Davant dels resultats treuen conclusions i fan propostes de millora.

Se’ls identifica fàcilment, doncs porten unes teles verdes amb forma de petus i van amb una carpeta negra identificada amb una TARJETA d’INSPECTORS VERDS.

Esperem que aquest nou servei del centre ens ajudi a fer un millor ús dels recursos i ens permeti estalviar en despeses per a invertir en nous materials pel centre!

CIVb