PLA ANUAL 2009-10

SÍ SÓC CONSTANT PUC!

1.-DEPARTAMENT DE PASTORAL

 

Lema: “Si sóc constant, puc!”.

El departament de pastoral vetlla perquè es prioritzi la pedagogía Vedruna que gira al voltant d’un eix: la valoració de la persona i de les relacions interpersonals en un clima familiar, senzill, proper i alegre, com a experiencia educativa fonamnetal.

 

En el marc d’una educación integral de la persona, els valors de la constància, la tenacitat, l’esforç i la responsabilitat són fonamentals. Per això es proposa que pel trienni 2009-2012 treballem entorn d’aquest eslògan:”La força és dins teu : Descobreix-la” i es proposa aquesta seqënciació d’objectius de curs:

 

Ø     2009-2010: El valor de la constancia: “Si sóc constant puc!”

Ø     2010-2011: El valor de saber decidir: “No tot és igualment bo”

Ø     2011-2012: El valor de la trascendència: “Desplega la teva riqueza interior”.

 

El valor de l’any es treballa a les tutories i es recorda en qualsevol altre moment que es cregui oportú.

 

2.- CALENDARI ESCOLAR

 

  El calendari escolar fixat per aquest curs 2009-10 és el següent:

 

·              Els mestres comencen la preparació del curs el dia 1         de setembre.

 

·              Els alumnes de Llar d’Infants comencen el curs el dia   

           1 de setembre

.

·              Els alumnes d’Educació Infantil i Primària comencen             les classes el dia 14 de setembre en jornada de matí i tarda: de 9 a 13 i de 15 a 17 hores. (l’horari consta de 5 hores lectives i 1 de complementària).

 

 

·              El curs acabarà el 22 de juny pels alumnes d’Educació Infantil i Primària i el 31 de juliol pels alumnes de Llar d’Infants .

 

·              Els mestres d’Educació Infantil i Primària acabaran el curs el dia 30 de juny.

 

 

 

4.-EQUIP DIRECTIU

 

L’equip directiu del Col.legi Mare de Déu de la Serra està format per:

 

 

 

                             

Rosa Bonet

Titular Vedruna

Francesc Ortiz

Titular Bisbat

Pere García

Director

Montserrat Palau

Cap d’Estudis d’Educació Infantil i Primària

 

Xavier Arqué

Cap d’Estudis d’Educació  Secundària

Judit Roselló

Cap de Pastoral de Primària

Mn.Simó Gras

Cap de Pastoral de Secundària

Manel Requena

Secretari

 

5.- EQUIP DE COORDINACIÓ D’EDUCACIÓ INFANTIL I       

     PRIMÀRIA

 

Educació

Infantil

 

Llar d’Infants

Cristina Mateu

Anna Sánchez

Educació Primària

Cicle Inicial

Cicle Mitjà

Cicle Superior

M. Carme Solé

Montserrat Sàbat

Àngels Pérez

 

 

6.- EQUIP DE PASTORAL

 

Coordinadora

Judit Roselló

Educació Infantil

Sara Rialp

Educació Primària

Montserrat Ol

 

Educació Secundària

Mn. Simó Gras

 

 

El lema  d’aquest curs és :

 

 « SI SÓC CONSTANT PUC! ».

 

7.- ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES

 

Els alumnes del nostre centre reben les vint-i-cinc hores lectives establertes i participen en les activitats educatives complementàries organitzades per l’Escola, durant l’horari escolar. Aquestes activitats són diferents segons els cicles.

 

 

 

EDUCACIÓ INFANTIL

 

Pàrvuls 3 anys

jocs motrius

taller d’anglès

informàtica- dramatització

sensibilització musical

P.A.I.

 

 

Pàrvuls 4 anys

jocs motrius

taller d’ anglès

informàtica-dramatització

sensibilització musical

P.A.I.

 

 

Pàrvuls 5 anys

Jocs motrius

sensibilització musical

taller d’anglès

informàtica-dramatització

P.A.I.

                

 

 

                  * P.A.I. : Programa d’activació de la intel.ligència

                                EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

 

CICLE INICIAL

Activitats formatives

Taller de lectura

P.A.I.

Informàtica

Dramatització

 

 

 

 

CICLE MITJÀ

Activitats formatives

Taller de lectura

P.A.I.

Informàtica

Dramatització

 

 

 

 

CICLE SUPERIOR

Activitats formatives

Taller de lectura

P.A.I.

Informàtica

Dramatització

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v     P.A.I.( programa d’activació de la intel.ligència)

 

9.- RELACIÓ ESCOLA-PARES

 

Reunions

L’Escola organitza una reunió anual a la qual es convoca a tots els pares dels nens d’un mateix nivell, on s’exposa els objectius que es pretenen aconseguir i altres aspectes d’interès. A més, el tutor convocarà als pares de tots els alumnes, a nivell individual, el segon trimestre i tantes vegades com sigui necessari.

 

Agenda

L’agenda és una eina important per l’organització personal de l’alumne/a i per establir una bona comunicació pares-mestre. Per tant és necessari que tots en fem un bon ús i n’obtinguem el millor profit possible. Cal revisar-la periòdicament i anotar qualsevol eventualitat que hagi de conèixer la tutora.

 

Informes Escolars

Cada alumne/a rebrà un informe del seu tutor a fi de donar a conèixer el nivell d’assoliment dels objectius treballats durant el trimestre.

Si un nen/a ha de repetir un curs , la decisió la prendrà la comissió d’avaluació. (professors que imparteixen clasess en el curs de l’alumne corresponent.

 

Aquest curs les dates seran les següents :

INFORMES ESCOLARS DE PRIMÀRIA

 

 

1r. trimestre

dimarts i dimecres

15 i 16 de desembre

2n. trimestre

dimecres

 24 d’abril

3r. trimestre

dilluns i dimarts

 28 i 29 de juny

 

Els informes del primer i tercer trimestre es donaran personalment

als pares o tutors. Al mateix temps es pot aprofitar per fer un breu comentari .

El segon trimestre es donarà als alumnes i els pares notificaran a l’agenda el fet que l’hagin rebut.

 

Informes escolars d’Educació Infantil

Els pares dels alumnes deP-3 tindran dues entrevistes: la primera será el primer trimestre i la segona el segon trimestre.

Els pares dels nens i nenes de P-4 i P-5, tindran durant el segon trimestre una entrevista personal amb la tutora.

El primer i tercer trimestre es donaran els informes juntament amb els treballs.

 

10.- ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES

 

A l’Escola hi  ha Associació de Pares i Mares d’Alumnes. Són funcions seves: assistir als pares en tot allò que es refereix a l’educació dels seus fills; col.laborar amb els professors en activitats educatives i promoure activitats extraescolars i festes de l’Escola.

A cada nivell hi ha un pare o mare representant del curs.

 

EDUCACIÓ INFANTIL

Llar d’Infants

 

P3

 

P4

Anna Vilar

P5

Anna Maseras

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Cicle Inicial

 

1r.

Maria Pérez

2n.

Maria Baltà

Cicle Mitjà

 

1r.

Joan Foguet

2n.

Jaume Vila

Cicle Superior

 

1r.

Ismael Porta

2n.

Jordi Pujadas

 

 

11.- SERVEI PSICOPEDAGÒGIC

 

El servei de psicopedagogia, és a càrrec de la Sra. Asela Balanyà, les funcions de la qual entre altres són: Assessorar als professors amb materials pedagògics i atendre consultes individualitzades.

L’horari d’atenció als pares és el següent: divendres de 3 a 5  hores,  es recomana concertar dia i hora mitjançant l’agenda.

 

12.- FESTES DE L’ESCOLA

 

Les festes populars i religioses són un factor  important d’arrelament de l’alumne/a al lloc on viu i que faciliten el seu creixement personal. Per això com és tradicional, al llarg del curs celebrem:

 

 

 

 

Inici del curs: celebració Eucarística   25-09-09

tots sants                                                                30-10-09

La castanyada                                                      30-10-09

halloween                                                                 6-11-09

Festa de Nadal                                                       18-12-09

El dia de la Fundació  Vedruna                   26-02-10

Carnaval                                                                  12-02-10

Sant jordi (SETMANA CULTURAL)    del19 al 21 -04-10     

Santa JoaquiMa de Vedruna                          22-05-10

Festa de Fi de Curs

 

 

Períodes de vacances

Nadal: del 23 de desembre de 2009 al 7 de gener de 2010 ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 29 de març  al 5 d’abril de 2010, ambdós inclosos per Educació Infantil i Primària  i del   1 al  5 d’abril per la Llar d’Infants.

 

Dies festius de lliure disposició:

·        7 de desembre de 2009

  • 6 d’abril de 2010
  • 3 de maig de 2010

 

3.- CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l’òrgan propi de participació dels diferents membres de la comunitat educativa.

Actualment està format pels següents membres:

President

Pere Garcia

Titularitat

Rosa Bonet

Francesc Ortiz

Allbert Palacín

Pares

Raquel Huguet

F. Xavier Saura

Anna Vilar

Manel Rizos

Professors

Sara Rialp

Àngels Pérez

Xavier Arqué

Marta Sans

Personal no docent

Laura Canalejo

Alumnes

Ivette Moriën

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *