Category Archives: 2n batx

Examen de 2n. Exercici 2

Sabent que el gràfic de f(x) passa pel punt P(1,-4) i que es compleix que f'(x)=2x-2.
a) Trobar f(x)
b) Trobar l’equació de la recta tangent a f en el punt d’abscissa x=2, r.
c) Calcular el volum generat per l’àrea compresa entre f i r en fer girar l’eix Ox, prenent com a límits 0 i 2.


ex_2

Graph 4.3

 dialogmain2

Programa lliure que et permet representar funcions, corbes i punts en un sistema de coordenades. Els gràfics poden afegir-se amb diferents estils de línia i colors. Accepta definir una funció de forma explícita, o en forma paramètrica. A més a més, permet salvar l’arxiu com una imatge.

Molt fàcil de manipular. Disponible en diferents idiomes, entre ells el castellà. Un gran recurs per a les nostres classes!

[programa]