PROBLEMES

1. En Miquel ha comprat 2 paquets de 6 iogurts cada un. Quants iogurts ha comprat en total?

2. La Núria té 2 capses de 8 llapis de colors cada una. El seu germà Xavier té 3 capses de 6 llapis de colors cada una. Qui té més llapis?

3. Un grup de 3 amics ha anat al camp a buscar pomes cada component del grup n’agafa 23. Quantes pomes han agafat, en total?.

4. En jordi i la Lara han comprat 3 bosses de llaminadures. En cada bossa hi ha 32 llaminadures. Quantes llaminadures han comprat en total?.

5. L’Andreu té 321 paquets de galetes a la seva botiga. En cada paquet hi ha 4 galetes. Quantes galetes té en total?

6. Un grup de 12 amics ha anat a la muntanya a buscar bolets. Cadascú recull 5 bolets. Quants bolets hauran recollit en total?.

7. En Joan esmorza 6 magdalenes cada dia. Quantes magdalenes es menja al llarg de 8 dies.

8. En una granja de gallines es consumeixen cada dia 7 sacs de pinso. Si en cada sac hi ha 138 kg. de pinso, quants kg. de pinso es consumeix diàriament a la granja?.

9. Una llibreria té 157 capses de clips. Si en cada capsa hi ha 28 clips, quants clips hi ha en totes les capses?

10. En Joan té 165 bales i la seva germana Anna, deu vegades més. Quantes bales té l’Anna? Quantes bales tenen entre tots dos?

11. Inventa’t un problema en què l’operació per resoldre’l sigui aquesta multiplicació;

52 x 9.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *