Què Farem?

EN AQUESTA PÀGINA PRACTICAREM LES TAULES DE MULTIPLICAR.

Sorprès

Avui practicarem la taula del dos.

 2×0=                                        2×4=                          2×8=

 2×1=                                         2×5=                          2×9=

 2×2=                                         2×6=                          2×10=

 2×3=                                         2×7=

 Escriu les sumes següents en forma de multiplicació i resol:

    2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ……………………….                2 + 2 =………………………..      

    2 + 2 +2 +2 =……………………………………                 2 +2 +2 +2 + 2 =………………………

   

Cadascuna de les multiplicacions següents conté diversos errors.Descobreix-los i resol-les correctament.

    263 x 2 = 865            25 x 2 = 85        243 x 2 = 567      232 x 22 = 876

Completa les sèries:

2, 4, 6, ………………………………………………………………………… fins a 20

Fins aviat. Ana.

Avui practicarem la taula del tres.

3 x 0 =                                           3 x 4 =                                      3 x 8 =

3 x 1 =                                            3 x 5 =                                       3 x9 =

3 x 2 =                                            3 x 6 =                                      3x 10 =

3 x 3 =                                            3 x 7 =

 Escriu les sumes següents en forma de multiplicació i resol:

   3 + 3 + 3 + 3 = ………………………….      3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 =………………………..  

   3 + 3 =………………………………………       3 + 3 + 3=…………………………………………..  

Cadascuna de les multiplicacions següents conté diversos errors.Descobreix-los i resol-les correctament.

    263 x 3 = 865            25 x 3 = 85        243 x 3 = 567      232 x 23 = 876

Completa les sèries:

3, 6, 9, ………………………………………………………………………… fins a 36.

                          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *