Deures d’estiu matemátiques 4t d’ESO

FEU ELS SEGÜENTS EXERCICIS I LLIUREU-LOS AL VOSTRE PROFE DE MATEMÀTIQUES, EL PRIMER DIA DE CLASSE.

 

ÉS CONVENIENT QUE ELS FEU ABANS DE COMENÇAR LES CLASSES, PER TAL QUE US SERVEIXIN DE REPÀS. 

També per a qui li agradin les matemàtiques, us recomano les següent lectures, no són obligatòries, i en el cas que les llegiu, recordeu que existeixen les biblioteques : 

  1. El teorema del lloro. Denis Guedj . Empúries Butxaca.

  2. El dimoni dels nombres. Hans Magnus Enzensberger. Ed. Barcanova-Siruela.

  3. El tío Petros y la conjetura de Goldbach. Apóstolos Doxiadis. Zeta bolsillo.

EN COMENÇAR LES CLASSES US CONVOCAREM A FER UN EXAMEN DE NIVELL DINS
LA PRIMERA QUINZENA DE CURS. 

BON ESTIU 2008! 

Exercicis: 

1.- Fes els càlculs següents usant exponents fraccionaris, i dóna el resultat en forma de radical: 

raices2.png 

                          
2.- Treu fora del radical els factors que puguis i calcula:   

 sumaraices2.png

      

3.- Resol el següent sistema per substitució, igualació, reducció i gràficament:                             

 sistema2.png

4.- Aplica les identitats notables per calcular: 

inotables.png 

                    

   5.- Resol les següents equacions de segon grau, biquadrades i amb radicals:  

ecuac21.png 

                       

6.- Donades les següents fòrmules, raona si pertanyen a una funció, fes una taula de valors i dibuixa la seva gràfica:  

 formulas.png

                                  

7.- Per la mescla de 8 kg de cafè amb 2 kg de xicòria s’han pagat 53 €. Calcula el preu del quilogram de cafè i del quilogram de xicòria tenint en compte que si es barregés un quilogram de cada classe, la barreja costaria 8.5 €. 

8- a) Tenim 120€, i els ingressem al banc. Quants diners tenim al final d’un any si el banc ens dóna uns interessos del 5%? 

b) A les rebaixes fan un descompte del 20%. Quin era el preu inicial d’un producte, pel que he pagat ( preu rebaixat ) 115 €? 

c) Quin tant per cent d’IVA m’han aplicat a una factura per valor de 63.84 € si inicialment pujava a 53 € ( preu sense IVA). 

d) Quin percentatge de rebaixa m’han aplicat a una producte que tenia una primera rebaixa del 15% i una segona del 10%? 

9.- Un dels costats d’un rectangle fa 6 cm més que l’altre. Quines són les seves dimensions si l’àrea és de 91 cm2 ? 

10.- Resol el següent sistema d’inequacions. Representa les solucions en forma d’interval, desigualtat i sobre la recta real. 

inecuaciones.png 

Leave a Reply