4t d’ESO

SOBRETOT NO ET RENDEIXIS MAI

APROXIMACIÓ DEL NÚMERO PI

 

 

PROBLEMES – EQUACIONS DE PRIMER GRAU

INSTRUCCIONS PER ALS PROBLEMES:

  Cal fer deu problemes de la primera llista i cinc de la segona llista.  

– Els problemes es faran en grups de dos. La professora assignarà a cada grup els problemes a fer.

– S’han de fer en una hora.

 

A.   PROBLEMES PER COMENÇAR I RECORDAR ALLÒ QUE JA SABEM….

 

Expressa algèbricament i resol l’equació resultant:
1. El doble de x és 20.
2. La meitat de x és 36.
3. La suma de x i 17 és 24.
4. La diferència entre 127 i x és 54.
5. x entre 12 és 5.
6. El producte de x per 3 és 15
7. La tercera part de x és 18.
8. La tercera part de 2x és 14.
9. Dos terços de x són 6.
10. El doble de x menys 3 és 43.
11. 1 menys el doble de a és 5.
12. El triple d’un nombre menys quatre unitats són 74.
13. 26 vegades un nombre menys 50 és igual al propi nombre.
14. El doble d’un nombre menys el mateix és 26.
15. La meitat d’un nombre més el seu doble és igual a 10.
16. El doble d’un nombre menys 5 és igual a aquest nombre més 7.
17. El triple d’un nombre més 4 és igual al doble d’aquest nombre menys 5.
18. Un nombre menys una unitat és igual a quatre vegades aquest nombre més 2 unitats.
19. El triple de la suma d’un nombre i 5 unitats és igual a 19 menys aquest nombre.
20. La cinquena part de la diferència entre un nombre i 3 és 4.
21. 5 vegades la suma d’un nombre més 2 és 15.
22. El triple de la diferència entre un nombre i 5 és 6.
23. Un nombre menys quatre vegades ell mateix és igual al triple del nombre menys 1.
24. La meitat de la diferència entre 8 i el doble d’un nombre és igual a la quarta part de la suma d’aquest nombre i 7.
25. El doble d’un nombre és igual a aquest nombre més 5.
26. 5 menys el doble de la suma d’x i 4 és igual a 3.
27. quatre vegades la diferència entre x i 2 més el doble de la suma de x i 3 és 10.
28. La meitat de la diferència entre 5 i x és igual a la tercera part de la suma d’x i 5.
29. El triple de la suma de 6 i el doble d’x, menys el doble de la diferència entre x i 4 és –2.
30. Sis més el doble de la diferència entre x i 3 és igual a la cinquena part de la suma d’x i 9. 

 

B.   PROBLEMES PER CONTIUNAR RECORDANT I APRENDRE UN XIC MÉS….

1. Si sumem 9 a un nombre i dividim el resultat entre 5, obtenim el mateix que si restem 9 i dividim el resultat entre 2. De quin nombre es tracta?

2. Troba un nombre si sabem que 11 vegades aquest nombre més 10 unitats és igual a 14 vegades aquest nombre menys cinc unitats.

3. Troba un nombre el triple del qual menys 5 sigui igual a la seva meitat.

4. Troba un nombre el doble del qual més el seu triple menys la seva meitat menys la seva tercera part sigui 1875.

5.  Un nombre augmentat en la tercera part dóna 72. Quin és aquest nombre?

6.  La tercera part de la meva edat sumada a la seva meitat són 15 anys. Quina edat tinc?

7.  Si a un nombre hi sumem el seu triple i el seu doble, el resultat és 54. Quin és aquest nombre?

8.  Si sumes 7 als 2/5 d’un nombre, obtens el mateix resultat que si restes 8 dels 3/7 d’aquest nombre. De quin nombre es tracta?9.  Troba un nombre sabent que, si li sumes 24 i multipliques el resultat per 5, obtens el mateix que si li sumes 948 i divideixes el resultat per 3.

10.  Si un nombre hi restes 15 i el resultat el divideixes per 3 obtens 20. De quin nombre es tracta?

11.  Si al nombre de cromos que té l’Elvira li sumes 17 i el divideixes per 2, obtens com a resultat 16. Quants cromos té?

12.  He gastat, primer, 2/5 dels diners que tenia, i, després 3/4  del que em quedava. Si ara em queden 6 €., quants diners tenia ala principi?

13.  El doble d’un nombre menys 2 és igual al mateix nombre més 2. De quin nombre es tracta?

14.  Agafo un nombre enter, hi sumo 23, multiplico el resultat per 3 i el total em dóna 114. Quin nombre he escollit inicialment?

15.  En un ball hi ha 5 noies més que nois. Si en total a la pista hi ha 77 persones, quants són nois i quantes són noies?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *